Visualització de contingut web

Ciència

 

El FEDER ha impulsat la inversió fins a 2020 de 326.900.000 € per a potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la investigació. Entre les seues actuacions es pot esmentar la de millorar la "Infraestructura i equipament cientificotecnològic a les universitats valencianes i centres d'investigació", gestionada per la DG Universitats, i dotada amb un import de 42.560.000 €.

Convocatòria 2021-2022 (Conselleria d' Innovació)

 

La Unió Europea concentra gran part de les seues activitats d'investigació i innovació en el Programa Marc Horitzó 2020 (H2020). En el període 2014-2020 i per mitjà de la implantació de tres pilars, contribueix a abordar els principals reptes socials, promoure el lideratge industrial a Europa i reforçar l'excel·lència de la seua base científica.

Més informació:

Perfil d' Espanya en Horitzó 2020

Página del Ministeri de Ciència i Innovació

 

 

Les accions de Marie Skłodowska-Curie (MSCA) atorguen subvencions per a totes les etapes de la carrera dels investigadors, ja siguen doctorats o investigadors altament experimentats, i fomenten la mobilitat transnacional, intersectorial i interdisciplinària