Actualitat

COMPATIBILITAT ENTRE NORMES DE COMPETÈNCIA I POLÍTIQUES DE SOSTENIBILITAT

COMPATIBILITAT ENTRE NORMES DE COMPETÈNCIA I POLÍTIQUES DE SOSTENIBILITAT

El Pacte Verd Europeu té com a objectiu transformar la UE en una societat justa i pròspera, amb una economia moderna, eficient en l'ús dels recursos i competitiva. L'objectiu és que Europa siga el primer continent climàticament neutre per a 2050, on el creixement econòmic està desvinculat de l'ús de recursos.

L'objectiu de les normes de competència de la UE és promoure i protegir la competència efectiva en els mercats, proporcionant resultats eficients en benefici dels consumidors. Els mercats competitius encoratgen a les empreses a produir al menor cost, a invertir de manera eficient i innovar i adoptar tecnologies més eficients des del punt de vista energètic.

Tal pressió competitiva és un poderós incentiu per a complementar les polítiques i regulacions ambientals i climàtiques destinades a internalitzar els costos ambientals. En ajudar a aconseguir resultats de mercat eficients i competitius, la política de competència contribuïx per si sola a l'eficàcia de les polítiques ecològiques.

Hi ha formes millors i molt més efectives, com la regulació i els impostos. La política de competència, no obstant això, pot complementar la regulació i la pregunta és com podria fer-ho de la manera més eficaç?

El propòsit d'esta convocatòria de contribucions és reunir idees i propostes de tots els interessats en este tema, inclosos experts en competència, acadèmia, indústria, grups ambientals i organitzacions de consumidors. Les contribucions s'incorporaran a una conferència a principis del pròxim any que reunirà les diferents perspectives.

La convocatòria de contribucions s'estendrà fins al 20 de novembre de 2020.

Accés a la convocatòria