Actualitat

CONSULTA OBERTA PER A DISSENYAR EL FUTUR DE LES ZONES RURALS.

CONSULTA OBERTA PER A DISSENYAR EL FUTUR DE LES ZONES RURALS.

Esta àmplia consulta pública Desenvolupament rural: visió a llarg termini de les zones rurals va dirigida a totes les parts interessades, des de població en general, administracions locals, regionals, nacionals i europees, ONG's, parts interessades del sector privat, entitats acadèmiques o d'investigació, etc.

La Comissió s'ha compromés a desenvolupar una visió a llarg termini per a les zones rurals. Per a això, és necessari saber com és la vida en les zones rurals d'Europa i allò que és clau per a la seua prosperitat. Esta consulta pública contribuirà a este procés en reunir impressions i opinions dels europeus sobre diversos temes:

  • Les necessitats de les zones rurals en l'actualitat.
  • Els elements que fan que les zones rurals resulten atractives.
  • Oportunitats per al futur de les zones rurals.
  • La governança en les zones rurals.

El qüestionari inclou una sèrie de preguntes optatives sobre la política agrícola comuna i el desenvolupament territorial.

Pot participar en la consulta emplenant el qüestionari online.

Els qüestionaris estan disponibles en algunes o totes les llengües oficials de la UE. Pot enviar les seues respostes en qualsevol de les llengües oficials de la UE.

La consulta estarà oberta fins al 30 de novembre de 2020.