Actualitat

« Ves enrere

EL PARLAMENT EUROPEU APROVA EL MECANISME DE RECUPERACIÓ I RESILENCIA

EL PARLAMENT EUROPEU APROVA EL MECANISME DE RECUPERACIÓ I RESILENCIA

El Reglament relatiu als objectius, el finançament i les normes per a accedir al Mecanisme de Recuperació i Resiliència ha sigut aprovat pel Parlament Europeu. Aquest Mecanisme és el pilar més important de l'instrument de recuperació Next Generation EU, dotat amb 750 000 milions d'euros

El Mecanisme comptarà amb 672 500 milions d'euros en subvencions i préstecs per a finançar mesures nacionals destinades a mitigar les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia.

Pròxims passos

Una vegada aprovat formalment pel Consell, el Reglament entrarà en vigor un dia després de la seua publicació en Diari Oficial de la UE.

https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210204IPR97105/luz-verde-a-los-672-500-millones-del-mecanismo-de-recuperacion-y-resiliencia