Actualitat

« Ves enrere

LA COMISSIÓ ACULL AMB SATISFACCIÓ L'ACORD POLÍTIC SOBRE EL FSE+

LA COMISSIÓ ACULL AMB SATISFACCIÓ L'ACORD POLÍTIC SOBRE EL FSE+

La Comissió acull amb satisfacció l'acord polític aconseguit entre el Parlament Europeu i els Estats membres de la UE en el Consell sobre la proposta de Reglament de la Comissió relatiu al Fons Social Europeu Plus (FSE+). El FSE+ serà el principal instrument financer d'Europa per a aplicar el pilar europeu de drets socials, donar suport a l'ocupació i crear una societat justa i socialment inclusiva. També proporcionarà als Estats membres recursos molt necessaris per a la recuperació de les nostres societats

El FSE+ invertirà en les persones, creant i protegint oportunitats d'ocupació, promovent la inclusió social, lluitant contra la pobresa i desenvolupant les capacitats necessàries per a la transició digital i ecològica. També inclourà un requisit més ambiciós per a invertir en els joves i abordar la pobresa infantil.

Després de l'acord polític, el Parlament Europeu i el Consell hauran d'aprovar formalment el Reglament del FSE+ per a la seua entrada en vigor.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_225