Actualitat

« Ves enrere

LA COMISSIÓ EUROPEA POSA EN MARXA UN COMPROMÍS DE CONSUM ECOLÒGIC

LA COMISSIÓ EUROPEA POSA EN MARXA UN COMPROMÍS DE CONSUM ECOLÒGIC

La Comissió Europea ha posat en marxa el seu nou Compromís de consum ecològic, primera iniciativa adoptada en el marc de la Nova Agenda del Consumidor. El Compromís de consum ecològic forma part del Pacte Europeu pel Clima, que és una iniciativa a escala de la UE que convida a persones, comunitats i organitzacions a participar en l'acció pel clima i a construir una Europa més verda. El seu objectiu és accelerar la contribució de les empreses a una recuperació econòmica sostenible i augmentar la confiança dels consumidors en el comportament mediambiental de les empreses i els productes.
 
Les empreses han de comprometre's a adoptar mesures ambicioses per a millorar el seu impacte mediambiental i ajudar els consumidors a realitzar compres més sostenibles
 
El Compromís de consum ecològic es basa en:
 
•  Calcular la petjada de carboni de l'empresa
 
•  Calcular la petjada de carboni de determinats productes emblemàtics de l'empresa
 
•  Augmentar la venda de productes o serveis sostenibles
 
•  Destinar part de la despesa en relacions públiques corporatives al foment de pràctiques sostenibles
 
•  Vetlar perquè la informació facilitada als consumidors en relació amb l'empresa i la petjada de carboni dels productes siga fàcil de trobar, exacta i clara.
 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_182