Actualitat

« Ves enrere

La Unió Europea i el Regne Unit segellen un acord per a la seua futura relació

La Unió Europea i el Regne Unit segellen un acord per a la seua futura relació

Després de mesos de negociacions, previsions de terminis incomplides i unes últimes setmanes de màxima incertesa davant la proximitat del final del període transitori i en les quals els equips negociadors han treballat intensament per a arribar a compromisos en les àrees de divergència, especialment quant a les quotes pesqueres en aigües britàniques, la Unió Europea i el Regne Unit han anunciat el 24 de desembre que, finalment, han tancat l'acord que governarà la seua relació futura, evitant les pertorbacions que s'hagueren produït l'1 de gener de 2021 si s'arribava al final del període transitori sense un nou marc jurídic que regira la relació entre la UE i el Regne Unit.

El nou acord, comercial i de cooperació, es basa en tres pilars bàsics: un acord de lliure comerç, una associació per a la seguretat dels ciutadans, i un marc de governança horitzontal.

A causa de l'escassetat de temps que disposa el Parlament Europeu per a ratificar l'acord abans de la finalització del període transitori i per a no retallar la seua legitimitat democràtica, la Comissió Europea proposa que l'acord entre en vigor de manera provisional l'1 de gener de 2021, havent de produir-se la ratificació del Parlament Europeu abans del 28 de febrer de 2021. Per a això, serà necessari que el Consell de la UE, per unanimitat, adopte una decisió autoritzant la signatura de l'Acord i la seua aplicació provisional, per a posteriorment demanar la ratificació del Parlament Europeu.