Notícies

La Comissió realitza la proposta per al fons de Reserva d'Ajust al Brexit

La Comissió realitza la proposta per al fons de Reserva d'Ajust al Brexit

La Comissió ha realitzat la proposta per al fons de reserva d'ajust al Brexit. Aquest fons, amb un pressupost de 5.000 milions d'euros, té l'objectiu de donar suport a l'ocupació i a les empreses en els sectors més afectats pel Brexit.

El fons prestarà assistència a les regions i comunitats locals, incloent aquelles dependents de l'activitat pesquera en aigües britàniques. També podrà servir per a donar assistència a les administracions públiques per al correcte funcionament de les fronteres, duanes, controls sanitaris i fitosanitaris i per a assegurar serveis essencials als ciutadans i empreses afectats.

Aquest fons cobrirà despeses en qualsevol estat membre per un període de 30 mesos, començant el període d'elegibilitat de la despesa l'1 de juliol de 2020, amb l'objectiu de donar als estats membres la possibilitat i flexibilitat per a dissenyar i implementar les mesures necessàries orientades a atenuar l'impacte immediat del Brexit.

Es podrà utilitzar per a finançar mesures específicament establides en relació amb la retirada del Regne Unit de la UE. Aquestes mesures poden incloure:

  • Suport a sectors econòmics, empreses i comunitats locals, incloent aquells dependents de pesca en aigües britàniques.
  • Suport a l'ocupació i reintegració en el mercat laboral de ciutadans retornats del Regne Unit.
  • Reforç del funcionament de fronteres, duanes, controls sanitaris i fitosanitaris, règims de certificació i autorització, o campanyes de comunicació i informació dirigides als ciutadans i empreses.

Els fons es distribuiran en dues fases: la primera i principal s'activarà en 2021 en forma de prefinançament, assignant una quantitat per estat membre que serà determinada sobre la base del grau d'integració econòmica amb el Regne Unit, incloent l'intercanvi en béns i serveis. Una quantitat addicional serà assignada per a reflectir les pèrdues que els estats membres patiran com a conseqüència de les limitacions en l'accés a les aigües britàniques per a la pesca.

La segona fase s'assignarà en 2024 com a contribució addicional, basant-se en la despesa executada i declarada a la Comissió i el prefinançament obtingut en la primera fase.