http://europedirect.gva.es 


Alerta 20 - Febrer 2021

 

AVANÇOS INSTITUCIONALS

 

Nova presidència portuguesa del Consell de la UE

Durant el primer semestre de 2021, Portugal ostentarà la Presidència del Consell de la Unió Europea.

La presidència portuguesa se centrarà en abordar els desafiaments socials provocats per la pandèmia i en la transició climàtica i digital, sense perdre de vista la resta de prioritats, com l'adopció de la primera llei europea sobre el clima, la reforma de la PAC i el Nou Pacte sobre Migració i Asil.

Per a reforçar el model social europeu, la presidència ha anunciat nous esforços dins del Pilar social europeu, convocant un cim social el 7 de maig a Porto.

Videoconferència del Consell Europeu per a coordinar la resposta a la pandèmia

El 21 de gener, els membres del Consell Europeu es van reunir per videoconferència per a coordinar la resposta a la pandèmia de COVID-19, mostrant la seua preocupació per la situació sanitària, especialment per l'aparició de les noves variants, subratllant la importància d'augmentar la capacitat de seqüenciació. Els dirigents van abordar la importància de mantindre les fronteres obertes per a garantir el funcionament del mercat únic i van manifestar la seua voluntat d'accelerar la vacunació.

El Regne Unit sol·licita mesures per a l'aplicació del Protocol Irlanda / Irlanda del Nord

Arran de les tensions sorgides en alguns llocs de control fronterers a Irlanda del Nord, el Govern britànic ha sol·licitat a la Comissió l'adopció de mesures per a garantir l'aplicació del Protocol Irlanda / Irlanda del Nord, entre les quals es troben prorrogar les exempcions temporals per als controls de medicaments, productes farmacèutics i altres productes alimentaris. Després de la missiva, el 3 de febrer es va produir una trobada telemàtica entre els copresidents del Comité Mixt, en el qual es van emplaçar a trobar solucions que mantinguen l'estabilitat i la pau a l'illa.

 

PACTE VERD EUROPEU

 

La Comissió inicia el disseny de la Nova Bauhaus Europea

La Comissió ha posat en marxa el disseny de la Nova Bauhaus Europea. Ja anunciada en el discurs sobre l'Estat de la Unió per von der Leyen el setembre passat (veure Alerta núm. 17), la Nova Bauhaus és un ambiciós projecte mediambiental, econòmic i cultural l'objectiu del qual és combinar disseny, sostenibilitat, accessibilitat, assequibilitat i inversió per a contribuir als objectius del Pacte Verd.

La fase de disseny culminarà a la tardor de 2021 amb la publicació de convocatòries de propostes per a donar vida a les idees de la Nova Bauhaus almenys en cinc llocs dels Estats membres..

Posada en marxa del Compromís de consum ecològic


En el marc de la Nova Agenda del Consumidor i el Pacte Europeu pel Clima, la Comissió ha posat en marxa el nou Compromís de consum ecològic.

Les empreses que desitgen sumar-se hauran de comprometre's a adoptar mesures per a millorar el seu impacte mediambiental i empoderar i ajudar els consumidors i consumidores a realitzar compres més sostenibles.

Abans del 31 març de 2021, les empreses interessades poden posar-se en contacte amb la Comissió per a adherir-se.

La fase pilot inicial en la qual es troba aquesta iniciativa conclourà al gener de 2022.

Sentència històrica: L'Estat francés és condemnat per inacció climàtica

El Tribunal Administratiu de París va reconéixer en el cas denominat com Affaire du Siècle la responsabilitat de l'Estat francés en la crisi climàtica. El Tribunal declara com a responsable a l'Estat tant per inacció climàtica davant el seu incompliment dels compromisos adquirits respecte a la reducció de gasos d'efecte d'hivernacle com pels danys ecològics generats.

Aquest pronunciament marca sens dubte una fita a la Unió Europea i representa un avís per a altres Governs europeus que, com França, es veuen ara immersos en litigis climàtics.

 

UNA EUROPA ADAPTADA A L’ERA DIGITAL

 

El Parlament Europeu vol garantir el dret a la desconnexió digital

Amb l'auge de les noves tecnologies i l'augment del teletreball s'ha creat una cultura de disponibilitat constant, provocant que moltes persones treballen fora del seu horari laboral, amb les conseqüències negatives que això puc provocar per a la salut.

Per això, el passat 21 de gener, el Parlament Europeu va aprovar una resolució sol·licitant a la Comissió que elaborara una proposta legislativa en la qual es reconeguera el dret a la desconnexió digital com un dret fonamental.

 

Una economIa al servEI de lEs personEs

 

Sistema econòmic i financer de la UE

La Comissió Europea va presentar el 16 de desembre una nova estratègia per a estimular l'obertura, la fortalesa i la resiliència del sistema econòmic i financer de la UE, amb l'objectiu que Europa exercisca un paper líder en la governança econòmica mundial. L'Estratègia es basa en 3 pilars: promoció del paper internacional de l'euro; desenvolupament d'infraestructures dels mercats financers de la UE i promoció de l'aplicació i compliment de les sancions de la mateixa UE.

Instrument SURE: emissió de bons socials

La Comissió Europea va emetre el 27 de gener, amb càrrec a l'instrument SURE, bons socials per valor de 14.000 milions d'euros per a contribuir a la protecció de l'ocupació i els treballadors. Aquesta ha sigut la quarta emissió d'obligacions amb càrrec al programa SURE. Gràcies a les tres primeres emissions entre finals d'octubre i finals de novembre de l'any passat, quinze Estats membres de la UE han rebut quasi 40.000 milions d'euros en préstecs creuats amb càrrec a SURE.

Serveis financers: equivalència per a les ECC estatunidenques

La Comissió Europea va adoptar el 27 de gener una decisió d'equivalència que determina que el règim de la Comissió de Valors i Borsa (SEC) dels Estats Units aplicable a les entitats de contrapartida central (ECC) estatunidenques és equivalent a les normes de la UE. Això constitueix la base perquè les entitats registrades en la SEC d'aqueix país siguen reconegudes a la UE. Permetrà que aqueixes entitats sol·liciten el reconeixement de l'Autoritat Europea de Valors i Mercats (AEVM), envers això poder prestar serveis centrals de compensació a la UE.

 

una europa mÉS FORTA AL MÓN

 

Aniversari de l’Acord d’Associació Econòmica UE-Japó

L'1 de febrer es va complir el segon aniversari de l'Acord d'Associació Econòmica entre la UE i el Japó, acord que va permetre l'eliminació de drets de duana i aranzels, així com altres mesures per a facilitar l'accés de les empreses de la UE al mercat japonés. En l'actualitat, s'han acordat noves mesures com la inclusió de noves indicacions geogràfiques protegides, i la facilitació del comerç de vi i automòbils.

 

PROMOCIÓ DEL NOSTRE ESTIL DE VIDA EUROPEU

 

Debat sobre l'impacte de l'envelliment de la població

El 27 de gener la Comissió Europea va presentar el Llibre Verd sobre l'Envelliment per a promoure el debat polític sobre les oportunitats i els reptes que planteja l'envelliment de la població europea. Seguint un enfocament basat en el cicle de vida, el llibre verd destaca l'impacte global de l'envelliment en totes les generacions i etapes de la vida, posant el focus d'atenció en el necessari equilibri entre sostenibilitat dels sistemes de protecció social i solidaritat intergeneracional. Els ciutadans i les organitzacions interessades podran expressar el seu punt de vista en una consulta pública que durarà 12 setmanes.

Presentació del Pla Europeu de Lluita contra el Càncer

El 3 de febrer la Comissió Europea va presentar el Pla Europeu de Lluita contra el Càncer, un nou enfocament en matèria de prevenció, tractament i cures, dotat de 4.000 milions d'euros, amb el qual es pretén actuar sobre els principals factors de risc, la detecció precoç, la igualtat en l'accés a medicaments i a l'atenció primària, per a això es crearà un Registre de Desigualtats en relació amb el Càncer, o la millora en la qualitat de vida dels pacients i supervivents de la malaltia. Igualment, contempla la posada en marxa d'un nou Centre de Coneixements sobre el Càncer, i diverses propostes com la Iniciativa Europea d'Obtenció d'Imatges Oncològiques o la iniciativa Ajudar als xiquets amb Càncer.

 

ALTRES NOTÍCIES

 

Directrius sobre les proves de vacunació amb fins mèdics

En el si de la xarxa eHealth, els Estats membres han adoptat un document amb directrius per a fomentar la interoperabilitat dels certificats de vacunació amb finalitats metges, amb l'objectiu d'aconseguir un model de certificat normalitzat que assegure un contingut uniforme i establint un conjunt de dades mínim per a cada certificat. D'igual forma, s'estableixen les bases per a un marc de confiança que assegure l'autenticitat i la integritat dels certificats, que seran desenvolupades posteriorment per la xarxa eHealth.

Informes sobre les accions en matèria de lluita contra la desinformació

La Comissió va fer públics el 28 de gener els últims informes sobre les accions realitzades al desembre de 2020 pels signataris del Codi de Bones Pràctiques en matèria de desinformació per a lluitar contra la informació falsa i enganyosa relacionada amb el coronavirus.

 

 

CÚRIA

 

Sentències del TJUE en els assumptes C-441/19 i C-637/18

1. Sentència en l’assumpte C-441/19 TQ/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

El TJUE ha establit que abans de dictar una decisió de retorn respecte a un o una menor no acompanyada, els Estats membres han de comprovar que en l'Estat de retorn es troba disponible un acolliment adequat per a la menor.

2. Sentència en l’assumpte C-637/18 Comissió/Hongria (Superació dels valors límit per als PM10)

Hongria ha infringit la normativa de la Unió en matèria de qualitat de l'aire, incomplint la seua obligació de garantir que es respecte el límit diari de les partícules PM10 i el període de superació de tal valor siga el més breu possible..

 

CONSULTES PÚBLIQUES

 

Consultes públiques obertes

Aquestes són les consultes públiques destacades, a través de les quals Els ciutadans i les empreses poden compartir els seus punts de vista sobre les noves polítiques de la UE i la legislació vigent..

 

Aquesta Alerta ha sigut elaborada per l'equip de Europe Direct Comunitat Valenciana, basant-nos en les publicacions de les institucions de la Unió Europea. Per a qualsevol suggeriment, o si desitja donar-se de baixa de les nostres publicacions, pot contactar-nos en l'adreça europedirect_pre@gva.es.

Copyright de les imatges: © European Union 2021