http://www.europedirect.gva.es

Subscripcions 


Alerta nº 21 - Març 2021

 

AVANÇOS INSTITUCIONALS

 

Consell Europeu 25 i 26 de febrer

El Consell Europeu ha mantingut per vídeo conferencia dues reunions, els dies 25 i 26 de febrer. En concret, el primer dia, la temàtica ha girat entorn de la pandèmia del COVID-19 i la preparació per a enfrontar altres amenaces per a la salut, mentre que el dia 26 l'agenda ha albergat altres temes com són, en matèria de seguretat i defensa, les relacions UE-OTAN i el veïnatge amb el Sud. Accedeix a la Declaració.

Ampliació del termini per a la ratificació de l'Acord de Comerç i Cooperació

El 23 de febrer la UE va anunciar que havia arribat a un acord amb el Regne Unit per a prorrogar l'aplicació provisional de l'Acord de Comerç i Cooperació entre la UE i el Regne Unit fins al 30 d'abril, donant dos mesos més al Parlament Europeu per a la seua ratificació. D'aquesta manera, es fixa el 30 d'abril com a final del període d'aplicació provisional i com a data d'entrada en vigor de l'Acord de Comerç i Cooperació entre la UE i el Regne Unit.

 

PACTE VERD EUROPEU

 

Nova Estratègia de la UE sobre adaptació al canvi climàtic

La Comissió Europea ha presentat la nova Estratègia de la UE sobre adaptació al canvi climàtic. Encara que al marc del Pacte Verd Europeu, la UE està fent tot allò possible per a mitigar el canvi climàtic, també hem d’estar preparats per a fer front a les seues conseqüències inevitables.

L’ objectiu essencial d’ aquesta nova Estratègia es construir una societat resistent al canvi climàtic, millorant els nostres coneixements sobre els impactes climàtics i les solucions d'adaptació, intensificant la planificació d'eixes solucions i accelerant les mesures d'adaptació.

 

UNA EUROPA ADAPTADA A L’ERA DIGITAL

 

 

 

Nou Reglament sobre Itinerància: extensió de termini

 

La Comissió Europea ha presentat una proposta de Reglament en el qual es contempla l’ ampliació del termini de supressió de les tarifes de roaming a la UE durant 10 anys més a partir de 2022. Aquesta proposta deriva de l’ informe de novembre de 2019, en el qual es reflecteixen els grans beneficis que ha suposat aquesta supressió als consumidors. Pots ampliar la informació sobre la normativa vigent  en la nostra Alerta març-abril 2017

 

Pla d’Acció: Sinèrgies entre indústries dels àmbits civil, defensa i espai

 

La Comissió ha presentat  un Pla d’ Acció sobre Sinèrgies entre les indústries de l’ àmbit civil, de la defensa i de l’ espai per a fomentar la base industrial europea, en el context de les conclusions del Consell de la UE  sobre seguretat i defensa de juny de 2020, al qual es va instar a la creació d’aquestes sinèrgies. Pots trobar  informació addicional en aquest enllaç

 

 

UNA ECONOMIA AL SERVEI DE LES PERSONES

 

Nova estratègia comercial

La Comissió ha presentat una comunicació en la qual estableix la nova estratègia comercial per als pròxims anys. Els pilars d'aquesta estratègia són: les transformacions ecològica i digital, el reforç de les aliances tant de l'associació transatlàntica com amb els països veïns, i especialment amb Àfrica, i la lluita contra el comerç deslleial

Més informació sobre aquesta Estratègia en el document de preguntes i respostes freqüents.

Previsions econòmiques d’ hivern de 2021

El passat 11 de febrer la Comissió Europea va presentar les previsions econòmiques d’ hivern de 2021,  una projecció en la qual es constata que el creixement econòmic de la Unió anirà de la mà amb la flexibilització de les mesures de contenció. En concret, s'estima que l'economia de la zona euro creixerà un 3,8% tant en 2021 com en 2022, i un 3,7% i 3,9% en el conjunt de la UE en 2021 i 2022 respectivament, aconseguint els nivells de producció previs a la crisi abans de l'anunciat en les previsions econòmiques de tardor de 2020.  Les previsions d'inflació es mantenen moderades (1,4% en 2021 i 1,3% en 2022).

 

UNA EUROPA MÉS FORTA AL MÓN

 

Noves normes comercials

El 13 febrer va entrar en vigor el Reglament 2021/167 que modifica el Reglament sobre l'exercici dels drets de la Unió per a aplicar i fer complir les normes comercials internacionals.  Amb aquesta modificació es faculta a la UE perquè protegisca els seus interessos comercials en l'Organització Mundial del Comerç i en virtut d'acords bilaterals quan una diferència comercial estiga bloquejada. A més, s'ha ampliat l'àmbit d'aplicació del Reglament i de les possibles contramesures de política comercial als serveis i a determinats aspectes dels drets de propietat intel·lectual (DPI) relacionats amb el comerç.

Nova Agenda de la UE per al Mediterrani

La Comissió i l'Alt Representant de la Unió per a Afers exteriors i Polítiques de Seguretat van presentar el 9 de febrer la nova Agenda per al Mediterrani. la qual pretén reforçar i rellançar la cooperació entre la UE i els seus socis del veïnatge meridional per a lluitar contra el canvi climàtic i accelerar la transició digital, tractar conjuntament els desplaçaments forçosos i la migració i enfortir la unitat i la resolució de la UE, els seus Estats membres i els països veïns meridionals per a fomentar la pau i seguretat a la regió mediterrània

Multilateralisme per al segle XXI

La Comissió i l'Alt Representant van presentar el passat 17 de febrer una nova Estratègia per a reforçar la contribució de la UE a un multilateralisme basat en normes, , ja que els reptes del segle XXI exigeixen més governança multilateral i més cooperació internacional basada en la normativa.

La UE ha d'utilitzar el seu suport polític, diplomàtic i financer per a fomentar la pau i la seguretat mundials, defensar els drets humans i el Dret internacional.

A més, la UE haurà de continuar promovent el multilateralisme inclusiu participant activament en organitzacions internacionals; promovent noves aliances amb tercers països, i col·laborant amb societat civil, sector privat, etc.

 

PROMOCIÓ DEL NOSTRE ESTIL DE VIDA EUROPEU

 

Primera avaluació de la política migratòria: readmissió i retorn

La Comissió Europea ha presentat la primera avaluació sobre la cooperació amb els països socis en matèria de readmissió, seguint el marc del Nou Pacte sobre Migració i Asil.

Després d'aquesta primera avaluació, s'ha posat de manifest que aquestes matèries continuen constituint un repte comú per a la UE i els seus socis. Per això, la Comissió treballarà, en col·laboració amb l'Alt Representant, amb els Estats membres i amb els països socis en els quals s'han detectat que fan falta millores, buscant l'adopció d'una política migratòria equilibrada, adaptada i mútuament beneficiosa amb els països no pertanyents a la UE.

Pla d’Acció Samira sobre radiacions ionitzants

Com a primera mesura de seguiment del Pla Europeu contra el càncer, la Comissió presenta el Pla d’ Acció Samira: l’ Agenda Estratègica per a les Aplicacions Mèdiques de les Radiacions Ionitzants, per a garantir que els ciutadans de la Unió tinguen accés, en l'àmbit de la medicina, a unes tecnologies radiològiques i nuclears d'alta qualitat amb els més estrictes criteris de seguretat. Pròximament es posaran en marxa la Iniciativa del Centre Europeu de Radioisòtops (ICER) i la  Iniciativa Europea sobre la Qualitat i la Seguretat de les aplicacions mèdiques de les radiacions ionitzants

Protecció de dades: ¿què ocorrerà amb els fluxos de dades al Regne Unit?

La Comissió Europea ha iniciat el procediment per a l'adopció de dues decisions d'adequació de les transferències de dades personals al Regne Unit, una a l'empara del Reglamente General de protecció de dades (RGPD) i una altra per a la Directiva sobre protecció de dades en l’ àmbit penal.

El Regne Unit disposarà d'un nivell de protecció essencialment equivalent al garantit en virtut dels instruments citats.. 

 

UN NOU IMPULS A LA DEMOCRÀCIA

 

Eurojust i la Fiscalia europea: nou acord de treball

Eurojust i la Fiscalia Europea han signat un acord de treball per a facilitar la cooperació entre tots dos organismes en relació amb els delictes financers. La cooperació, ja prevista en els reglaments de creació de cadascun d'ells, farà realitat l'intercanvi d'informació entre tots dos i el suport efectiu de Eurojust en les sol·licituds de cooperació judicial, i en la casuística que es plantege amb estats membres no participants, així com amb tercers països.

 

CÚRIA

 

CURIA: Sentències C-129/20 i C-658/19

1. Sentència en l’assumpte C-129/20 (XI/Caisse pour l’avenir des enfants)

El TJUE ha establit que un Estat membre no pot supeditar el dret a un permís parental al requisit que el/la progenitor/a tinga una ocupació en el moment del naixement o adopció.

2. Sentència en l’assumpte C-658/19 (Comissió/Espanya)

El TJUE condemna a Espanya a pagar un total de 15.000.000 d’euros i una multa coercitiva de 89.000 euros diaris per no haver transposat la Directiva de protecció de dades personals en el marc de la prevenció i detecció d’ infraccions penals.  

 

 CONSULTES PÚBLIQUES

 

Consultes públiques obertes

Aquestes són son las consultes públiques destacadesa través de les quals Els ciutadans i les empreses poden compartir els seus punts de vista sobre les noves polítiques de la UE i la legislació vigent

 

Aquesta Alerta ha sigut elaborada per l'equip de Europe Direct Comunitat Valenciana, basant-nos en les publicacions de les institucions de la Unió Europea. Per a qualsevol suggeriment, o si desitja donar-se de baixa de les nostres publicacions, pot contactar-nos en l'adreça europedirect_pre@gva.es.

Copyright de las imatges: © European Union 2021

 

 

 

--