http://www.europedirect.gva.es

Subscripcions

 

Alerta 22 - Març 2021

 

AVANÇOS INSTITUCIONALS

 

LLum Verda a la Conferència sobre el Futur d’Europa

El president del Parlament Europeu, el primer ministre de Portugal (en nom de la Presidència del Consell), i la presidenta de la Comissió, van signar el passat 10 de març la Declaració conjunta relativa a la Conferència sobre el Futur d’Europa, que estableix l'àmbit d'aplicació, l'estructura, els objectius i els principis de la Conferència i estableix les bases per a la planificació d'actes impulsats els ciutadans i coorganitzats amb la societat civil i les parts interessades a tots els nivells.. Tota la informació al nostre web.

Tensions en les relacions amb el Regne Unit

La decisió unilateral anunciada el 3 de març pel Regne Unit de prorrogar algunes mesures transitòries acordades en el si del Comité Mixt UE-Regne Unit per al seguiment i implementació de l'Acord de Retirada, com l'exempció de controls de productes alimentosos destinats a supermercats, ha creat malestar a la UE, que el 15 de març ha enviat una carta d'emplaçament al Regne Unit, donant inici a un procediment formal d'infracció contra el Regne Unit.

Igualment, les paraules del president del Consell Europeu, Charles Michel,  al seu newsletter del 9 de març, acusant el Regne Unit (i els Estats Units) d'haver imposat una prohibició en l'exportació de vacunes produïdes en el seu territori, han donat lloc a un encreuament de declaracions en les quals el govern britànic negava rotundament aquesta acusació..

 

 

PACTE VERD EUROPEU

 

Nou etiquetat energètic a partir de l’ 1 de març de 2021

A partir d'aquest 1 març de 2021, amb l'objectiu d'ajudar els consumidors de la Unió a reduir les seues factures i la petjada de carboni, ha començat a aplicar-se en totes les botigues i detallistes en línia una nova versió de l'àmpliament reconeguda etiqueta energètica de la Unió.

Els canvis més significatius consisteixen a tornar a una escala més senzilla (A-G) i en la introducció d'un codi QR en la part superior dreta de les noves etiquetes.

El canvi d'etiquetatge coincideix amb l'entrada en vigor de dos Reglaments («òmnibus») horitzontals, adoptats recentment per a corregir o aclarir els problemes detectats en els Reglaments sobre etiquetat energètic i disseny ecològic.

 

UNA EUROPA ADAPTADA A L’ERA DIGITAL

 

La Comissió proposa la Brúixola Digital per a una Europa plenament digitalitzada en 2030

La Comissió va proposar en la Comunicació del 9 de març la seua Brúixola Digital, la seua visió, objectius i vies per a fer realitat les ambicions digitals de la UE en 2030, , ambicions que tenen com a punts principals aconseguir una ciutadania amb capacitats digitals i una alta qualificació dels professionals del sector, unes infraestructures digitals, segures, eficaces i sostenibles, la transformació digital de les empreses i la digitalització dels serveis públics. Per a aconseguir aquests objectius, la Comissió facilitarà la posada en marxa de projectes plurinacionals que aprofiten el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, havent-se de comprometre els Estats membres a dedicar almenys el 20% dels fons de recuperació a projectes digitals.

Aquesta transformació digital no ha de descurar els drets i valors de la UE, que han d'estar plenament presents en el ciberespai. Per això, la Comissió proposa la creació d'un marc de principis digitals, basada en el pilar de drets socials.

 

UNA ECONOMIA AL SERVEI DE LES PERSONES

 

Pla d’ acció del Pilar Europeu de Drets Socials

La Comissió Europea proposa aconseguir una Europa social forta a través de projectes com El Pla d’ Acció del Pilar Europeu de Drets Socials, on s'estableixen mesures concretes per a continuar aplicant els principis d'aquest pilar de manera conjunta al costat dels Estats membres, els interlocutors socials i la societat civil.

També es fomenta l'ocupació juvenil i els salaris mínims adequats, així com l'aprovació de la Recomanació sobre el suport actiu eficaç per a l'ocupació després de la crisi de la COVID-19, amb la finalitat de sustentar una recuperació que genere llocs de treball

 

 

PROMOCIÓ DEL NOSTRE ESTIL DE VIDA EUROPEU

 

Informe 2021 sobre la igualtat de gènere a la UE

La Comissió ha publicat el seu informe anual sobre la igualtat de gènere a la UE de 2021, on incideix en les repercussions negatives de la pandèmia de COVID-19 en les dones, ja que ha exacerbat les desigualtats existents en quasi tots els àmbits de la vida, revertint els assoliments dels últims anys.

La igualtat de gènere ocupa un lloc central en les polítiques europees, com l'Estratègia per a la Igualtat de Gènere, presentada en 2020 per la Comissió.

A més, per a controlar i seguir millor els avanços en cadascun dels Estats membres, la Comissió ha obert un portal de seguiment de l'Estratègia.

Més informació al web d’ Europe Direct Comunitat Valenciana

 

 

un nou impuls a la democracia

 

Proposta sobre transparència e igualtat retributiva

El passat 4 de març la Comissió Europea va presentar una proposta sobre transparència retributiva amb la finalitat d'afermar l'equitat salarial entre europees i europeus. Considerada com una de les prioritats polítiques de la Comissió Von der Leyen, la proposta reforça així mateix l'accés a la justícia i els instruments disponibles perquè els treballadors facen valdre els seus drets. Entre les principals mesures destaquen: el dret a sol·licitar informació dels treballadors i la transparència retributiva per a sol·licitants d'ocupació, la imposició de sancions, l'avaluació retributiva conjunta, així com la càrrega de l'aportació de proves en les empreses o la intervenció d'organismes d'igualtat i representants de treballadors en processos judicials i administratius.

Estratègia sobre els drets de les persones amb discapacitat

El passat 3 de març la Comissió Europea va presentar una Estratègia sobre els drets de les persones amb discapacitat per al període 2021-2030, amb la finalitat de reforçar la seua participació en tots els àmbits de la vida en igualtat de condicions. La nova estratègia, basada en la seua predecessora per al període 2010-20, contribueix a l'aplicació del Pilar Europeu dels Drets socials, i recolza la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. Les iniciatives plantejades giren entorn de tres eixos principals: garantir una vida independent i autònoma, assegurar els seus drets com a ciutadans europeus i potenciar la no discriminació i igualtat d'oportunitats.

Simplificació i modernització legislativa i burocràtica

La plataforma Fit for Future (F4F) de la Comissió va seleccionar el 5 de març, 15 iniciatives que versen sobre competència, finances, salut, medi ambient, estadístiques, transport, duanes i mercat interior. F4F ajudarà en cadascun dels temes seleccionats a simplificar la legislació de la UE, reduir la burocràcia per als ciutadans i les empreses i garantir que les polítiques de la UE responguen als desafiaments nous i emergents.

La Generalitat Valenciana participa en la plataforma F4F com una de les regions triades en la Xarxa de Centres Regionals per a avaluar l'aplicació de les polítiques de la UE RegHub.

 

 

CÚRIA

 

Sentències C-344/19 , C-580/19 i C-362/19

Sentències en els assumptes C-344/19 D.J. /Radiotelevizija Slovenija i C-580/19 RJ/Stadt Offenbach am Main

El TJUE ha establit que els períodes de guàrdia en règim de disponibilitat no presencial només constitueixen, íntegrament, temps de treball quan les limitacions imposades al treballador afecten de manera considerable a la seua capacitat per a administrar el seu temps lliure durant aqueix període. La seua comptabilització com a temps de treball correspon als òrgans jurisdiccionals nacionals.

 

Sentència en l’assumpte C-362/19 P Comissió/Futbol Club Barcelona

El FC Barcelona va interposar un recurs contra la Decisió 2016/2391, per la qual es va qualificar d'ajuda d'Estat el règim fiscal de quatre clubs de futbol professional espanyols. La Decisió va ser posteriorment anul·lada pel Tribunal General mitjançant Sentència de 26 de febrer de 2019. Finalment, el TJUE ha estimat les pretensions del recurs de cassació i ha anul·lat la sentència recorreguda, quedant desestimat el recurs del FC Barcelona.

 

 

 

CONSULTES PÚBLIQUES

 

Consultas públiques obertes

Aquestes són son les consultes públiques destacades, a través de les quals els ciutadans i les empreses poden compartir els seus punts de vista sobre les noves polítiques de la UE i la legislació vigent

 

Aquesta Alerta ha sigut elaborada per l'equip de Europe Direct Comunitat Valenciana, basant-nos en les publicacions de les institucions de la Unió Europea. Per a qualsevol suggeriment, o si desitja donar-se de baixa de les nostres publicacions, pot contactar-nos en l'adreça europedirect_pre@gva.es

Copyright de las imatges: © European Union 2021