http://www.europedirect.gva.es

Subscripcions

Alerta 23 – Abril 2021

 

AVANÇOS INSTITUCIONALS

 

Constitució del Comité Executiu de la CoFe

El passat 24 de març es va celebrar la sessió constitutiva del Comité Executiu encarregat de preparar els treballs de la Conferència sobre el Futur d’ Europa. En aquesta primera reunió, s'ha destacat la importància de dotar-se d'eines que garantisquen la participació ciutadana a tots els nivells. Es remena la presentació formal el 9 de maig, i el primer Ple de la Conferència per a l'endemà, dia 10, sempre que les condicions sanitàries ho permeten. La pròxima reunió està prevista per al 7 d'abril i el llançament de la Plataforma el dia 19 del mateix mes. Des d’ Europe Direct Comunitat Valenciana, designat centre (hub) per al desenvolupament de la CoFe a nivell local, continuarem informant sobre les novetats que es produïsquen.

Consell Europeu 25 i 26 de març

El Consell Europeu s'ha reunit de nou per videoconferència, els dies 25 i 26 de març, amb els següents punts en l'ordre del dia: balanç de la situació epidemiològica, mercat únic, transformació digital, la situació en el Mediterrani oriental, les relacions amb Rússia i la rellevància internacional de l'euro. A destacar la connexió que ha tingut lloc amb el president Joe Biden en la qual s'han tractat les relacions presents i futures entre els EUA-UE. Pots consultar en aquest enllaç la Declaració amb les conclusions de la reunió.

 

PACTE VERD EUROPEU

 

Seguretat alimentària, al·lèrgies i desaprofitament d’ aliments: noves normes

La Comissió Europea ha revisat i actualitzat recentment la normativa europea en matèria d'al·lergògens, desaprofitament d'aliments i seguretat alimentària en el marc del Pacte Verd Europeu.

Amb la revisió del Reglament (CE) nº 852/2004, relatiu a la higiene dels productes alimentosos, aquesta iniciativa de revisió busca: millorar la seguretat alimentària a la UE, adaptant les normes de la UE a les noves normes internacionals (sistema del Codex de l'OMS); garantir que es prenguen mesures de seguretat alimentària adequades quan es realitzen donacions d'aliments de caràcter benèfic i reduir el desaprofitament d'aliments.

Pla d’acció per al desenvolupament de la producció ecològica

La Comissió va presentar el passat 25 de març un Pla d’ Acció per al desenvolupament de la producció ecològica,  amb l'objectiu d'impulsar la producció i el consum de productes ecològics i aconseguir el 25% de les terres agrícoles dedicades a l'agricultura ecològica d'ací a 2030.

Encara que el Pla d'Acció se centra en gran mesura en l'efecte crida de la demanda, la política agrícola comuna continuarà sent un instrument clau per a donar suport a la reconversió a l'agricultura ecològica.

La Comissió anima als Estats membres a formular plans d'acció ecològics nacionals per a incrementar el percentatge nacional de l'agricultura ecològica. Més informació

 

UNA EUROPA ADAPTADA A L’ERA DIGITAL

 

Dia Digital 2021: Adopció d’iniciatives de cara al Decenni Digital d’ Europa

Organitzada per la Comissió i la presidència portuguesa del Consell, aquesta quarta edició del Dia Digital ha reunit diputats del Parlament Europeu, ministres dels Estats membres, directius de la indústria i altres parts interessades. Els ministres que representen als Estats membres de la UE han signat tres declaracions per a fomentar la connectivitat internacional, incentivar l'ús de tecnologies digitals netes i millorar el context per a les empreses emergents i en expansió. Aquests compromisos concrets i tangibles ajudaran a accelerar la transformació ecològica i digital d'Europa, i també contribuiran a la visió i els objectius de la Dècada Digital d’Europa.

Open Research Europe: la plataforma de publicació per a documents científics

La Comissió Europea ha posat en marxa Open Research Europe, una plataforma de publicació de documents científics a la qual es pot accedir lliurement, que conté els resultats de les investigacions finançades per Horitzó Europa, el programa d'investigació i innovació de la UE, així com el seu predecessor, Horitzó 2020.

Mitjançant la integració d’ Open Research Europe en Horitzó 2020 i Horitzó Europa, la Comissió impulsa la comunicació acadèmica a un nou nivell de solucions innovadores dins de la ciència oberta, fomentant les investigacions i les col·laboracions

 

UNA ECONOMIA AL SERVEI DE LES PERSONES

 

Primera avaluació preliminar de l’instrument SURE

La Comissió ha publicat la seua primera avaluació preliminar sobre les repercussions que ha tingut l'instrument SURE, destinat a protegir els llocs de treball i els ingressos dels qui han patit les conseqüències econòmiques de la pandèmia de COVID-19.

L'informe conclou que, gràcies a aquest instrument, s'ha aconseguit esmorteir l'augment de l'atur en els Estats membres beneficiaris durant aquesta crisi sanitària, sent un element crucial de l'estratègia integral de la Comissió en benefici de la ciutadania europea.

S'ha arribat a la conclusió que, en 2020, entre 25 i 30 milions de persones van gaudir de les ajudes de l'instrument

 

UNA EUROPA MÉS FORTA AL MÓN

 

Horitzó Europa: Pla estratègic 2021-2024

La Comissió Europea va adoptar el passat 15 de març el primer pla estratègic per a Horitzó Europa, el nou programa d'investigació i innovació de la UE per valor de 95 500 milions d'euros.

El pla estratègic estableix les orientacions estratègiques per al destí de les inversions en els primers quatre anys del programa, i són les següents: promoció d'una autonomia estratègica oberta; restauració dels ecosistemes i la biodiversitat d'Europa i gestió dels recursos naturals de manera sostenible; transformació d'Europa en la primera economia circular, climàticament neutra i sostenible, basada en la tecnologia digital; i la creació d'una societat europea més resilient, inclusiva i democràtica

Consell Europeu d’ Innovació

La Comissió Europea va posar en marxa el 18 de març el Consell Europeu d’ Innovació (CEI), novetat del programa Horitzó Europa. Basat en una exitosa fase pilot (2018-2020), el nou CEI recolza la competitivitat global d'Europa ajudant els nostres millors innovadors a desenvolupar i escalar les seues idees innovadores, recolzant especialment el talent de les dones.

El CEI brinda suport financer, oportunitats d'inversió i capacitació per a projectes d'innovació revolucionaris i disruptius, implicant empreses emergents, pimes, investigadors, emprenedors, inversors i/o mercats globals a través d'un pressupost de més de 10 000 milions d'euros per al període 2021-2027

 

PROMOCIÓ DEL NOSTRE ESTIL DE VIDA EUROPEU

 

La Comissió proposa el Certificat Digital Verd per a facilitar la tornada a la lliure circulació

La Comissió va proposar el 17 de març de 2021 un reglament per a la creació d’un Certificat Digital Verd per a facilitar la lliure circulació dins de la UE durant la pandèmia de COVID-19.

Servirà per a acreditar tres tipus de situacions: a) que una persona ha sigut vacunada contra la COVID-19; b) que s'ha realitzat un test (tant proves PCR com d'antígens) el resultat dels quals ha sigut negatiu; i c) que s'ha recuperat de la COVID-19.

El certificat podrà usar-se en format electrònic o en paper, incorporant en tots dos casos un codi QR amb la informació necessària i una signatura digital. La Comissió crearà una passarel·la digital i farà costat als Estats membres en la creació de programes informàtics per a verificar totes les signatures dels certificats en tota la UE i que el Certificat Digital Verd puga usar-se en tots els estats membres.

La mesura, una vegada aprovada, tindrà caràcter temporal, suspenent-se una vegada l'Organització Mundial de la Salut declare la fi de l'emergència de salut pública internacional.

Comunicació per a l’alçament gradual de restriccions

El passat 17 de març la Comissió Europea va adoptar una Comunicació en la qual demana als Estats membres que plantegen un enfocament comú per a l'alçament gradual de restriccions per la Covid-19 quan la situació epidemiològica ho permeta, destacant la necessitat d'adoptar una política equilibrada que protegisca la nostra manera de vida europeu, i cree les condicions necessàries per a garantir una reobertura segura i sostinguda que permeta reprendre l'activitat econòmica i social. Per a això, es proposen els certificats verds digitals, la inversió en diagnòstics i tractaments, l'ús d'un marc comú de resposta, així com les ajudes als sectors més afectats com el turisme i la cultura.

Autorització d’una cuarta vacuna contra la Covid-19

El passat 11 de març la Comissió Europea va atorgar una autorització condicional de comercialització (ACC) a la vacuna contra la Covid-19 desenvolupada per Janssen Pharmaceutica NV, convertint-se així en la quarta vacuna autoritzada a la UE. Recolzada per tots els Estats membres, la vacuna s'administrarà en una dosi a adults de díhuit anys o més. El contracte, aprovat amb Janssen el passat 8 d'octubre, garanteix el lliurament a la UE de 200 milions de dosis individuals a partir del segon trimestre de 2021 i contempla la possibilitat que els Estats membres adquirisquen 200 milions de dosis addicionals.

 

un NOU impuls a la democrÀcia

 

Defensa de la Infància: Nova Estratègia y Garantia Infantil

El passat 24 de març la Comissió va adoptar la primera Estratègia de la Unió Europea sobre els Drets de la Infància de caràcter global, i una proposta de Recomanació del Consell per la qual s’ estableix una Garantia Infantil Europea. L'estratègia va dirigida principalment a assegurar els drets de les xiquetes i xiquets, alguns tan bàsics com la salut, l'alimentació, l'escolarització o l'habitatge.

La garantia infantil és una aposta per la lluita contra la pobresa infantil, i guarda relació estreta amb la garantia Juvenil. Cada estat haurà de designar un coordinador que supervise la implantació dels plans nacionals. Consulta ací les preguntes i respostes freqüents

 

CÚRIA

 

CURIA: Novetats jurisprudencials

1. Sostracció de menors C-603/20 PPU

La competència de l'òrgan jurisdiccional d'un Estat membre que conega d'una acció de responsabilitat parental no pot establir-se sobre la base de l'article 10 del Reglament Brussel·les II bis, en cas de sostracció d'un menor amb trasllat a un Estat tercer. La competència haurà de determinar-se conforme als convenis internacionals aplicables o, en defecte d'això, conforme a l'article 14 del Reglament Brussel·les II bis

2.  Periodes mínims de descans C-585/19

Quan un treballador ha celebrat amb un mateix empresari diversos contractes de treball el període mínim de descans diari s'aplica als contractes considerats en el seu conjunt i no a cadascun d'ells per separat

 

 

CONSULTES PÚBLIQUES

 

Consultes públiques obertes

Aquestes són son les consultes públiques destacades, a través de les quals els ciutadans i les empreses poden compartir els seus punts de vista sobre les noves polítiques de la UE i la legislació vigent

 

Aquesta Alerta ha sigut elaborada per l'equip de Europe Direct Comunitat Valenciana (Daría Terrádez, Ana Enguídanos, Santi Abad, Yolanda Amat, Irene Campanario, Beatriz Santaemilia, Jose Luis Mira, Adrián Fernández i José M. Ferrer) basant-nos en les publicacions de les institucions de la Unió Europea. Per a qualsevol suggeriment, o si desitja donar-se de baixa de les nostres publicacions, pot contactar-nos en l'adreça europedirect_pre@gva.es

 

Copyright de les imatges: © European Union 2021