http://www.europedirect.gva.es

Subscripcions

 


Alerta  24 - Abril 2021

 

AVANÇOS INSTITUCIONALS

 

Llançament de la Plataforma Digital CofE

El passat 19 d'abril va tindre lloc el llançament de la Plataforma digital multilingüe de la Conferència sobre el Futur d’ Europa. Aquesta plataforma permetrà l'accés (previ registre) de qualsevol persona interessada a participar en la Conferència, a través de diferents vies, des de la proposta d'idees, o sumant-se a les idees d'altres persones i secundant-les, així com organitzant o participant en esdeveniments. Totes dues opcions, tant idees com esdeveniments, s'organitzaran entorn de diferents eixos temàtics.

Es destaca la possibilitat de fer les aportacions en valencià.

ED Comunitat Valenciana t'ajuda si tens qualsevol dubteTota la informació sobre la Conferència a la nostra web

Ratificació de l’Acord de Lliure Comerç i Cooperació amb el Regne Unit

El Parlament Europeu ha procedit a la ratificació de l’Acord de Lliure Comerç i Cooperació entre la UE i el Regne Unit el  27 d’ abril. Prèviament, els Comités d'Afers Exteriors i de Comerç Internacional del Parlament Europeu van acordar el 15 d'abril recomanar al Parlament la ratificació de l'Acord de Lliure Comerç i Cooperació entre la UE i el Regne Unit. Recordem que l'Acord estava en vigor de manera provisional fins al 30 d'abril, per la qual cosa el plenari del 26 al 30 d'abril era l'última oportunitat per a procedir a la ratificació.

Per part seua, el Vicepresident de la Comissió, Maroš Šefčovič, va informar el Consell de la UE de la seua reunió informal amb David Frost el dia 15 d’ abril, en la qual tots dos van fer balanç de l'estat d'implementació del Protocol sobre Irlanda / Irlanda del Nord. Després d'aquesta trobada, Šefčovič va insistir a aconseguir solucions mitjançant accions adoptades conjuntament.

 

PACTE VERD EUROPEU

 

Acord provisional sobre la Llei Europea del Clima

El 21 d'abril s'ha aconseguit un acord provisional entre el Parlament Europeu i el Consell sobre la Llei Europea del Clima. Aquest reglament, proposat per la Comissió Europea al març de 2020 (veure Alerta nº 14), és una de les grans fites anunciades per la presidenta Von der Leyen en el seu discurs d'investidura, i donarà un gran impuls al Pacte Verd Europeu, la fi última del qual és convertir a la Unió en la primera regió ‘‘climàticament neutra’’ en 2050. Una vegada que el Parlament i el Consell aproven formalment aquest acord provisional, la Llei Europea del Clima es publicarà en el Diari Oficial de la Unió Europea i entrarà en vigor en la data que establisca

Nou Centre de Coneixement sobre l’ Observació de la Terra

La Comissió ha posat recentment en marxa el Centre de Coneixement sobre l’ Observació de la Terra essencialment per a maximitzar l'ús de coneixements generats per l'observació de la Terra i més particularment pel programa europeu Copernicus.

Un dels objectius primordials d'aquest Centre és crear sinergies entre les dades procedents de l'observació i la implementació eficient de les prioritats polítiques de la Comissió, com el Pacte Verd Europeu i l'Agenda Digital. Aquest Centre proporcionarà un seguiment sistemàtic de les necessitats i prioritats estratègiques dels productes i serveis de Copernicus i transformarà les millors pràctiques i la ciència més avançada en serveis adaptats a les polítiques.

 

UNA EUROPA ADAPTADA A L’ERA DIGITAL

 

Intel·ligència Artificial: nou marc jurídic i pla coordinat amb els Estats membres

La Comissió ha presentat aquest 21 d'Abril una proposta de Reglament sobre Intel·ligència artificial i un pla coordinat amb els Estats membres sobre la matèria, amb la finalitat de potenciar i reforçar la inversió i innovació en matèria d’ IA. Complementaran aquest enfocament el nou Reglament sobre maquinària, que simplificarà les càrregues administratives i i reduirà els costos per a les empreses. Totes aquestes propostes s'emmarquen en el Llibre blanc sobre intel·ligència artificial presentat l'any passat.

Accedeix al document de preguntes i respostes freqüents. Més informació en aquest enllaç

 

UNA ECONOMIA AL SERVEI DE LES PERSONES

 

Proposta per a eximir de l'IVA a béns i serveis vitals distribuïts durant la pandèmia

La Comissió Europea ha presentat una proposta de Directiva per a eximir de l'IVA als béns i serveis vitals oferits per la Comissió Europea i pels organismes i agències de la Unió als Estats membres i a la ciutadania, en temps de crisi per la pandèmia del coronavirus. Aquesta proposta, que modifica la directiva de 2006 sobre l’ IVA, una vegada en vigor, permetrà importar i adquirir béns i serveis exempts d'IVA quan aquestes compres es distribuïsquen durant una resposta d'emergència a la UE. Els destinataris poden ser tant Estats membres o tercers com les autoritats o institucions nacionals. S'aplicarà amb caràcter retroactiu a data 1 de gener de 2021.

 

UNA EUROPA MÉS FORTA AL MÓN

 

Nou Acord d’ Associació entre UE-Àfrica, el Carib i el Pacífic

El passat 15 d'abril es va formalitzar la conclusió de les negociacions del nou Acord entre la UE i la OEACP (Organització dels Estats d'Àfrica, el Carib i el Pacífic), pel qual s'estableix un nou marc de cooperació política, econòmica i sectorial per als vint pròxims anys. Aquest nou acord, que succeirà a l’ Acord de Cotonú (prorrogat en 2020), té com a principal objectiu establir les bases en la creació d'aliances i accions més coordinades per a fer front a alguns dels reptes mundials més apressants. La signatura de l'Acord està prevista per al segon semestre de 2021. Per a la seua entrada en vigor, les Parts hauran de completar els seus respectius procediments interns.

 

PROMOCIÓ DEL NOSTRE ESTIL DE VIDA EUROPEU

 

Entrada en vigor del programa “UEproSalud

El passat 26 de març la Comissió Europea va acollir amb satisfacció l’entrada en vigor del programa “UEproSalud”. Aquesta proposta, tal com indicàvem en la nostra Alerta de juny de 2020, , està destinada a reforçar la innovació i la resiliència dels sistemes sanitaris europeus per al període 2021-2027, pretén potenciar la recuperació post Covid-19 mitjançant l'impuls de les capacitats de la Unió, l'accés garantit a productes sanitaris i medicaments, la lluita contra les amenaces sanitàries transfrontereres, i la millora dels nivells de salut de la població de la UE. L'aplicació del programa serà a càrrec d'una nova agència executiva, l’ Agència Executiva Europea en els àmbits de la Salud Digital, operativa a partir del dia 1 d’ abril.

 

 

UN NOU IMPULS A LA DEMOCRÀCIA

 

Guia per a la gestió de conflictes d’interessos

La Comissió Europea va adoptar el passat 7 d'abril una guia destinada a proporcionar un marc comú d'interpretació i aplicació de les regles de resolució de conflictes d'interessos relacionades amb el seguiment, la implementació i el control directe, indirecte o compartit, del pressupost de la UE. Aquesta mesura pretén sensibilitzar als actors implicats en l'execució d'aquests pressupostos sobre l'aplicació provisional de les disposicions del Reglament Financer de 2018 i la Directiva 2014/24/UE sobre contractació pública en referència a la mediació de conflictes.

Estratègia contra la delinqüència organitzada

La Comissió va presentar el 14 d’abril la nova Estratègia contra la delinqüència organitzada per al període 2021-2025. L'objectiu d'aquesta estratègia és impulsar la cooperació policial i judicial, acabar amb les estructures de la delinqüència organitzada i els delictes de major prioritat (drogues, tràfic d'éssers humans, tràfic il·lícit de persones migrants, frau, delictes mediambientals, armes de foc il·lícites, productes de tabac il·lícits, ciberdelinqüència i delictes organitzats contra la propietat), eliminar els beneficis de la delinqüència i garantir una resposta moderna als avanços tecnològics. Aquesta Estratègia s'emmarca dins de l’ Estratègia de la Unió de la Seguretat de la UE.

Estratègia per a l'erradicació del tràfic d'éssers humans

La Comissió va presentar el 14 d’abril la nova Estratègia de lluita contra el tràfic d’éssers humans per al període 2021-2025, en el marc de la Directiva contra el tràfic d’essers humans. L'Estratègia proposa mesures per a identificar i detindre la tracta en una fase primerenca; perseguir els delinqüents; i protegir i empoderar a les víctimes (especialment xiquets i dones). Així mateix, atés que la meitat de les víctimes detectades a la UE són nacionals de països tercers, la UE utilitzarà una sèrie d'instruments de política exterior i cooperació operativa per a contribuir a la lluita contra el tràfic d'éssers humans.

Més informació: Lloc web de la UE contra el tràfic d’ éssers humans

 

CÚRIA

 

CÚRIA: Sentència C-194/19

Sentència sobre dret d’asil en l’assumpte C-194/19 H. A./État belge

Aquesta sentència ha establit que els sol·licitants d'asil han de poder invocar circumstàncies posteriors a l'adopció d'una decisió de trasllat contra la qual interposa un recurs, tal com estableix el Reglament de Dublín III.

Per a garantir el dret dels sol·licitants d'asil a la tutela judicial efectiva i en virtut del principi d'autonomia processal, correspon a cada Estat membres establir la regulació processal concreta dels recursos judicials.

 

 

CONSULTES PÚBLIQUES

 

Consultes públiques obertes

Aquestes són son les consultes públiques destacades, a través de les quals els ciutadans i les empreses poden compartir els seus punts de vista sobre les noves polítiques de la UE i la legislació vigent

 

Aquesta Alerta ha sigut elaborada per l'equip de Europe Direct Comunitat Valenciana(Daría Terrádez, Ana Enguídanos, Santi Abad, Yolanda Amat, Irene Campanario, Beatriz Santaemilia, Jose Luis Mira, Adrián Fernández José M. Ferrer) basant-nos en les publicacions de les institucions de la Unió Europea. Per a qualsevol suggeriment, o si desitja donar-se de baixa de les nostres publicacions, pot contactar-nos en l'adreça europedirect_pre@gva.es

Copyright de les imatges: © European Union 2021Copyright de las imágenes: © European Union 2021