https://europedirect.gva.es

Subscripcions

 

Alerta 25 - Maig 2021

 

Editorial

Amb aquesta nova edició de l'Alerta Europa volem aprofitar per a celebrar diverses coses. En primer lloc, la renovació del centre d'informació Europe Direct Comunitat Valenciana, cosa que s'ha de mirar com un reconeixement al treball ben fet i que ens anima a continuar treballant per la mateixa senda, sobretot incentivant la participació ciutadana. En relació amb això últim, la ciutadania europea també està d'enhorabona perquè la Conferència sobre el futur d'Europa es va iniciar oficialment el passat 9 de maig i la plataforma ja té més de 3.000 aportacions d'idees. No hem de perdre aquesta oportunitat que, per primera vegada, se'ns dona a la ciutadania, la de modelar la Unió Europea amb la participació de tots. I finalment ressaltar que també s'ha fet un pas més cap a una Europa més social després de la celebració de la Cimera de Porto, on s'ha reafirmat el compromís cap a una Europa més social, més solidària i pròspera. Si bé, i pel que respecta a Espanya, hui 17 de maig també és un gran dia perquè finalment s'ha ratificat la Carta Social Europea revisada i també l'adhesió al protocol sobre reclamacions col·lectives, la vertadera Constitució social d'Europa, per la qual cosa Espanya, finalment, disposarà de majors garanties de protecció dels drets socials.

Daría Terrádez Salom

Directora General de Relacions amb la Unió Europea i l’Estat

 

AVANÇOS INSTITUCIONALS

 

Esdeveniment inaugural a Estrasburg: Conferència sobre el Futur d'Europa

El passat 9 de maig, coincidint amb el Dia d'Europa, va tindre lloc l'esdeveniment inaugural en el Parlament d'Estrasburg de la Conferència sobre el Futur d'Europa, amb presència en línia de gran nombre de ciutadans. Pot veure els fragments de l'esdeveniment ací.

El mateix dia, es va aprovar la composició i regles de funcionament del Ple de la Conferència sobre el Futur d'Europa. I es va completar l'organització de la plataforma, els panells i el ple, que buscaran convertir les prioritats, esperances i preocupacions dels ciutadans en propostes realitzables.

Més informació sobre la Conferència i sobre com participar en la nostra web.

Cim social de Porto

Els dies 7 i 8 de maig va tindre lloc el cim social de Porto. El dia 7, representants de la societat civil, interlocutors socials europeus, organitzacions internacionals, representants de les institucions de la UE i els membres del Consell Europeu van debatre la implementació del Pla d'Acció del Pilar Europeu de Drets Socials de la Comissió, aconseguint el compromís social de Porto:

1)             El 78% de les persones entre 20 i 64 anys han de tindre una ocupació.

2)             El 60% dels adults han de participar en activitats de formació cada any.

3)             El nombre de persones en risc de pobresa o exclusió social ha de reduir-se en 15 milions, entre els quals es troben almenys 5 milions de xiquets.

Per part seua, els membres del Consell Europeu van continuar els debats el 8 de maig, centrant-se en la manera de garantir una recuperació inclusiva, amb l'educació i les capacitats en el centre de l'acció política de la UE, culminant amb la Declaració de Porto, en la qual exposen la seua visió sobre una transició justa, digital i ecològica.

 

PACTE VERD EUROPEU

 

Pla d'Acció de la UE: Cap a una contaminació zero de l'aire, aigua i sòl

La Comissió Europea va adoptar el 12 de maig el Pla d'Acció de la UE: Cap a una contaminació zero de l'aire, aigua i sòl.

En línia amb un dels grans objectius del Pacte Verd Europeu, el d'aconseguir una contaminació zero d'ací a 2050, el Pla d'Acció aspira a un món on la contaminació s'haja reduït fins a nivells que deixen de ser perjudicials per a la salut humana i els ecosistemes.

El Pla enllaça totes les polítiques pertinents de la UE per a combatre i previndre la contaminació, i posa l'accent en la manera d'usar les solucions digitals amb aqueixos fins. Està previst revisar la legislació corresponent de la UE per a detectar les llacunes existents i localitzar situacions en les quals calga aplicar millor les normes per a complir les obligacions legals.

 

UNA EUROPA ADAPTADA A L’ERA DIGITAL

 

Principis digitals de la UE

El passat 12 de maig la Comissió Europea va iniciar una consulta pública sobre la formulació dels principis digitals que regeixen la UE. La consulta, oberta fins al 2 de setembre, cerca generar un debat sobre els procediments a seguir per al profit dels avantatges que ofereix la digitalització. Sota el marc de la Dècada Digital, els participants podran compartir el seu punt de vista sobre els principis ètics dels algorismes, l'educació i les competències digitals, la protecció i l'apoderament dels xiquets i els joves en l'àmbit digital o el respecte del medi ambient a través dels dispositius digitals. Us animem a participar!

 

UNA ECONOMIA AL SERVEI DE LES PERSONES

 

Noves mesures de la Comissió per a canalitzar els diners cap a activitats sostenibles

La Comissió Europea ha adoptat un gran paquet de mesures generals per a contribuir a millorar totes les inversions cap a tecnologies i empreses més sostenibles, tenint com a objectiu una Europa climàticament neutra per a l'any 2050. Aquest paquet de mesures consta de :

-          L'acte delegat de taxonomia climàtica, amb el propòsit de donar suport a les inversions sostenibles seguint els objectius mediambientals de la UE.

-          Una proposta de Directiva d'informació de les empreses en matèria de sostenibilitat, millorant el flux d'informació sobre la sostenibilitat.

-          Els sis actes delegats modificadors, que garantiran que les empreses financeres incloguen la sostenibilitat en els seus procediments i el seu assessorament en matèria d'inversió als clients.

Actualització de l'estratègia industrial 2020

El passat 5 de maig la Comissió Europea va actualitzar l'Estratègia Industrial de la UE, amb el propòsit d'adaptar-la a les noves circumstàncies després de la crisi de la Covid-19. L'estratègia planteja noves mesures per a accelerar la transició ecològica i digital, així com reforça la resiliència del mercat únic. A més, respon a la dependència en àmbits clau i la conseqüent necessitat de supervisió de la competitivitat econòmica de la UE, posant el focus d'atenció sobre la inversió púbic-privada, la integració del mercat únic, el creixement de la productivitat, la inversió en I+D o la competitivitat internacional.

Subvencions estrangeres en el mercat únic

El passat 5 de maig la Comissió Europea ha proposat un nou Reglament per a atendre els efectes distorsionadors de les subvencions estrangeres en el mercat únic. Aquesta proposta, successora del Llibre blanc adoptat al juny de 2020, pretén posar fi a la falta de control sobre les subvencions concedides pels governs de països tercers en relació amb aquelles concedides pels Estats membres. Tot això, amb la finalitat de garantir la igualtat de condicions en el mercat únic. De conformitat amb la proposta, la Comissió tindrà les competències necessàries per a investigar aquestes ajudes financeres a través de la notificació de concentracions o ofertes de contractació pública i la posada en marxa d'una eina per a la investigació de mercats. Ara ha de ser aprovat pel procediment legislatiu ordinari.

 

UNA EUROPA MÉS FORTA AL MÓN

 

UE-Índia: col·laboració en matèria de connectivitat sostenible

La UE i l'Índia han conclòs una associació de connectivitat que té com a principal objectiu ratificar el seu compromís amb la connectivitat resilient i sostenible tant a la regió com en tercers països. Aquesta associació, la segona després de l'acord celebrat amb el Japó al setembre de 2019, forma part de l'estratègia duta a terme per la UE per a connectar Europa i Àsia, amb la finalitat de reforçar la cooperació en temes que abasten des de la doble transició verda i digital o l'adhesió i formulació de normes internacionals, fins a la igualtat de condicions o la sostenibilitat social, econòmica, mediambiental i fiscal.

 

PROMOCIÓ DEL NOSTRE ESTIL DE VIDA EUROPEU

 

Noves mesures per a viatges no essencials a la UE

La Comissió va proposar el 3 de maig suavitzar restriccions als viatges no essencials a la UE. Això implicaria suprimir restriccions per a les persones vacunades que viatgen a la UE, així com per a les persones que procedisquen de països amb una bona situació epidemiològica.

D'igual manera, davant l'aparició de noves variables, es proposa nou mecanisme, «fre d'emergència». que es coordinaria a escala de la UE. Gràcies a  ell, els Estats membres podran actuar amb rapidesa, limitant al mínim indispensable tots els viatges des dels països afectats durant el temps necessari per a adoptar les mesures sanitàries adequades. Aquesta recomanació ha de ser aprovada pel Consell.

Estratègia de la UE sobre el retorn voluntari i la reintegració

La Comissió va presentar el 27 d'abril  l'Estratègia de la UE sobre el retorn voluntari i la integració, la qual forma part del Nou Pacte sobre Migració i Asil.

Els objectius d'aquesta estratègia són establir mesures pràctiques per a reforçar el marc jurídic i operatiu dels retorns voluntaris des d'Europa i els països de trànsit, millorar la qualitat dels programes de retorn i reintegració, establir millors vincles amb les iniciatives de desenvolupament i reforçar la cooperació amb els països socis.

Aquesta estratègia ha de ser aplicada conjuntament amb els Estats membres, països veïns i organitzacions internacionals. S'haurà de treballar així mateix en un Nou Pacte d'Immigració i una nova Directiva de Retorn.

Estratègia sobre teràpies COVID-19

La Comissió va presentar el  6 de maig l'Estratègia sobre teràpies COVID-19, que forma part de la  Unió Europea de la Salut. 

L'estratègia actual cobreix el cicle de vida complet dels medicaments: des de la investigació, el desenvolupament (inversió per a estudis i assajos clínics) i la fabricació fins a l'adquisició i el desplegament.

Pròximament, la Comissió elaborarà una cartera de 10 possibles teràpies COVID-19 i, per a juny de 2021, identificarà les cinc més prometedores. Aquests avanços permetran accelerar significativament el retorn a la normalitat de la  vida econòmica i social a la UE i a tot el món.

 

un nou impuls a la democràcia

 

Legislar millor: millores en el procés regulador de la UE

La Comissió ha adoptat la nova  Comunicació sobre la millora de la legislació "Unint Forces per a fer millors normes” on es proposen  diverses millores en el procés legislatiu de la UE. Es pretén buscar una manera més eficient de legislar, ajustant el Dret de la UE a les necessitats del futur. També s'ha incidit en la fonamental cooperació entre totes les institucions de la UE, els Estats membres  i les parts interessades, les empreses i la societat civil.

Alguns dels nous elements de la Comunicació ja s'han començat a portar a la pràctica, com la Plataforma Preparats per al Futur, on s'ofereix assessorament sobre maneres de fer que el Dret de la UE siga més fàcil, eficient i amb garanties de futur, i en la qual participa la Generalitat Valenciana com a membre de la xarxa RegHub del Comité de les Regions. També es pretén simplificar les consultes públiques mitjançant una única convocatòria en el portal Diga'ns el que pensa... que tant difonem des d'aquesta Alerta.

 

CÚRIA

 

CÚRIA: Sentències del Tribunal de Justícia en els assumptes C-47/20, C-56/20

En les Sentències dels assumptes C-47/20 F. / Stadt Karlsruhe, i C 56/20 AR / Stadt Pforzheim, el TJUE ha assenyalat que un Estat membre pot negar-se a reconéixer un permís de conducció renovat en un altre Estat membre després d'haver prohibit al seu titular conduir en el seu territori. És a dir, que podria negar-se a reconéixer la validesa d'aquest permís i establir les condicions a les quals ha de sotmetre's el titular per a recuperar el dret a conduir en el seu territori.

En canvi, no pot incloure en el permís cap esment relatiu a la prohibició de conduir en el seu territori, ja que aqueixa modificació constitueix una competència exclusiva de l'Estat membre de residència normal del titular.

 

 

CONSULTES PÚBLIQUES

 

Consultes públiques obertes

Aquestes són son les consultes públiques destacades, a través de les quals els ciutadans i les empreses poden compartir els seus punts de vista sobre les noves polítiques de la UE i la legislació vigent.

 

Aquesta Alerta ha sigut elaborada per l'equip de Europe Direct Comunitat Valenciana, (Daría Terrádez, Ana Enguídanos, Santi Abad, Irene Campanario, Beatriz Santaemilia, Jose Luis Mira, Adrián Fernández y José M. Ferrer), basant-nos en les publicacions de les institucions de la Unió Europea. Per a qualsevol suggeriment, o si desitja donar-se de baixa de les nostres publicacions, pot contactar-nos en l'adreça europedirect_pre@gva.es

Copyright de les imatges: © European Union 2021