Conferencia sobre el Futuro de Europa

Conferencia sobre el Futuro de Europa

La Conferència sobre el Futur d'Europa. Com participar?

Diàlegs ciutadans temàtics en la Comunitat Valenciana.

 

  • 6 d'octubre. Turisme Sostenible: cap a un nou concepte a Europa. Benidorm (programa i inscripció)

 

 

 

 

 

 

Plataforma en línia

 

Les aportacions a la plataforma poden també realitzar-se en valencià!

Contactans en cas de dubte!

 

 

 

 

Qui pot participar?

Com poden participar els ciutadans?

Qui pot participar?

Qualsevol ciutadà europeu, no importa qui siga ni d'on vinga. La Conferència es va crear per a reflectir la diversitat d'Europa.

S'anima especialment als joves a participar en ella i compartir les seues idees.

Les autoritats europees, nacionals, regionals i locals, així com la societat civil i altres organitzacions, també estan convidades a organitzar esdeveniments que involucren al nombre màxim possible de persones.

Tots els participants en la Conferència han de respectar els valors consagrats en la nostra Carta de Principis. La Carta s'aplica a totes les contribucions i accions relacionades amb la Conferència.

 

Com poden participar els ciutadans?

 

La participació es realitzarà utilitzant com a eina base la Plataforma Conferència Futur d'Europa, a través de dues vies:

  • Idees: es podrà proposar idees i/o sumar-se o debatre sobre idees d'altres persones.

  • Esdeveniments per als ciutadansparticipar o organitzar esdeveniments participatius, que es publiquen en la plataforma.

Tant les idees com els esdeveniments s'articularan entorn d'uns eixos i subeixos temàtics.