Colaboradors Alerta Europa

Conferencia sobre el Futuro de Europa

La Conferència sobre el Futur d'Europa consisteix en una sèrie de debats i discussions protagonitzats pels ciutadans que permetran a les persones de tota Europa compartir les seues idees i contribuir a configurar el nostre futur comú.

 És la primera conferència d'aquest tipus: consisteix en un gran exercici democràtic paneuropeu que ofereix un nou fòrum públic per a un debat obert, inclusiu i transparent amb els ciutadans entorn d'una sèrie de prioritats i reptes clau.

Les institucions de la Unió Europea s'han compromés a donar curs a les recomanacions dels ciutadans sempre que siga possible.

La Conferència es va llançar el 9 de maig de 2021 i està previst que finalitze en 2022.

Europe Direct Comunitat Valenciana ha sigut designada com a centre de suport i difusió de la Conferència

 

Les aportacions a la plataforma poden també realitzar-se en valencià!

Contactans en cas de dubte!

 

 

Qui pot participar?

Com poden participar els ciutadans?

Qui pot participar?

Qualsevol ciutadà europeu, no importa qui siga ni d'on vinga. La Conferència es va crear per a reflectir la diversitat d'Europa.

S'anima especialment als joves a participar en ella i compartir les seues idees.

Les autoritats europees, nacionals, regionals i locals, així com la societat civil i altres organitzacions, també estan convidades a organitzar esdeveniments que involucren al nombre màxim possible de persones.

Tots els participants en la Conferència han de respectar els valors consagrats en la nostra Carta de Principis. La Carta s'aplica a totes les contribucions i accions relacionades amb la Conferència.

 

Com poden participar els ciutadans?

 

La participació es realitzarà utilitzant com a eina base la Plataforma Conferència Futur d'Europa, a través de dues vies:

  • Idees: es podrà proposar idees i/o sumar-se o debatre sobre idees d'altres persones.

  • Esdeveniments per als ciutadansparticipar o organitzar esdeveniments participatius, que es publiquen en la plataforma.

Tant les idees com els esdeveniments s'articularan entorn d'uns eixos i subeixos temàtics.