Visualització de contingut web

Enllaços d'interés

  1. Informació general
  2. Informació especialitzada
  3. Premsa
  4. Formes de participar en la Unió Europea

 

INFORMACIÓ GENERAL

 

FUNCIONAMENT DE LA UE: Institucions, agències i organismes.

CIUTADANS: Viatges, treball i vida a l'estranger.

EMPRESES: Fer negocis.

ZONA D'APRENENTATGE: Jocs, passatemps i suport didàctic sobre la UE per a totes les edats.

 

 

 

INFORMACIÓ ESPECIALITZADA: XARXES EUROPEES 

 

EURES: El portal europeu de la mobilitat professional

    EURES AL SERVEF

Contacte EURES a la teua provincia

Allacant: eures_alicante@gva.es     965 900 392
València: eures_valencia@gva.es    961 271 924
Castelló: eures_castellon@gva.es   964 558 669

 

Eurodesk: Informació sobre programes i iniciatives europees.

- Servei de Voluntariat Europeu
Possibilitat de realitzar voluntariat en altres països de la Unió Europea per a joves entre 17 i 30 anys. Punts d' informació.

Centres Empresa Europa: Suport a la PIME a través de la internacionalització, la transferència de tecnologia i l'accés al finançament. Contactes.

Centres Europeus del Consumidor: Informació o assistència sobre l'adquisició d'un bé o la utilització d'un servici en un país de la Unió Europea diferent del propi. Contacte a Espanya: C/ Príncepe de Vergara, 54 (Madrid). Tel. 918 224 555 cec@consumo-inc.es

- SOLVIT: Resolució de problemes causats per l'aplicació incorrecta de la legislació relativa al mercat interior per part d'autoritats públiques.

- NARIC: Reconeixement de qualificacions acadèmiques i homologació de títols universitaris. Contacte a Espanya: Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, Passeig del Prado, 28 (Madrid). Tel. 915 065 593 naric@educacion.es

 

 

 

PREMSA

 

EU Newsroom: Comunicats de premsa.

EuroparlTV: La televisió Web del Parlament Europeu oferix la difusió en directe de les sessions parlamentàries i les reunions de les comissions, notícies i programes de debat, així com vídeos formatius.

EBS: Servici audiovisual de la Comissió Europea.

 

 

 

ALTRES FORMES DE PARTICIPAR

 

LA TEUA VEU A EUROPA: "Punt d'accés únic" de la Comissió Europea a consultes, debats i altres ferramentes per a participar activament en el procés europeu de presa de decisions.

INICIATIVA CIUTADANA EUROPEA: Invitació perquè la Comissió Europea propose un text legislatiu en algun àmbit de competència de la UE.

COMISSARIS i EURODIPUTATS: Coneix el seu perfil, pàgina web i les formes de contacte.