Formulari de consulta

Formulari de consulta

Si tens alguna pregunta o dubte relacionat amb Europa, Europe Direct Comunitat Valenciana pot ajudar-te. Emplena el següent formulari i et contestarem com més prompte millor.

Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Prova de verificació
 

Visualització de contingut web

Consentiment de tractament de Dades

 • El responsable del tractament és Presidència de la Generalitat Valenciana.
 • En l'Oficina Europe Direct Comunitat Valenciana utilitzem les dades facilitades (nom i cognoms, correu electrònic, organització) per a l'enviament del butlletí Alerta Europa així com informació sobre esdeveniments, i altres oportunitats a Europa.
 • Les persones interessades en aquest tractament tenen dret a sol·licitar l'accés a les seues dades personals, a rectificar-los, suprimir-los, limitar el seu tractament o a oposar-se a aquest. Podrà exercir aquests drets mitjançant escrit dirigit al responsable del tractament que haurà de contindre:
  • Nom i cognoms de l'interessat; fotocòpia del seu document nacional d'identitat, o del seu passaport o un altre document vàlid que l'identifique i, si escau, de la persona que el represente, o instruments electrònics equivalents; així com el document o instrument electrònic acreditatiu de tal representació. La utilització de signatura electrònica identificativa de l'afectat eximirà de la presentació de les fotocòpies del DNI o document equivalent (Aquest paràgraf s'entendrà sense perjudici de la normativa específica aplicable a la comprovació de dades d'identitat per les Administracions Públiques en els procediments administratius.)
  • Petició en què es concreta la sol·licitud
  • Direcció a l'efecte de notificacions, data i signatura del sol·licitant
  • Documents acreditatius de la petició que formula, si escau 

O bé a través del tràmit telemàtic: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18487&version=amp

 • La finalitat d'aquest tractament requereix del seu consentiment exprés. Se l'informa que té la possibilitat de retirar el seu consentiment en qualsevol moment sol·licitant-lo a aquesta mateixa adreça de correu.
 • Si les persones interessades entenen que s'han vist perjudicades pel tractament o en l'exercici dels seus drets, poden presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seua seu electrònica, accessible a través de la pàgina web https://www.aepd.es/. També pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat a través del correu electrònic dpd@gva.es o bé dirigint escrit a:

Delegat de protecció de dades de la Generalitat

Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

Pg. de l´Albereda, 16

46010 – València

 • Les dades proporcionades es conservaran mentre vosté no manifeste el seu desig de no continuar rebent els nostres enviaments o mentre el servei d'enviaments no deixe de prestar-se. Una vegada suprimits del tractament, les seues dades es conservaran el període de temps necessari per a complir amb les obligacions legals.
 • Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existisca una obligació legal. Tampoc es preveuen transferències internacionals de les seues dades.