Portals

Nuevo logo ED

#INVEST EU

La Unió Europea posa a disposició dels Estats i regions diversos instruments financers que ajuden a millorar el nostre entorn,  les nostres oportunitats, en definitiva, la nostra vida.

Moltes vegades la ciutadania no és realment conscient de tot allò que la UE fa per les persones mijançant aquestes aportacions econòmiques, que es canalitzen en molt diversos programes, ajudes, fons, incentius, etc… i per això la campanya Europa Invierteix en Tu es va disenyar per a visibilitzar totes aquestes activitats. Pots trobar informació addicional al web  "Lo que Europa hace por mi".

El Programa Invest Eu per al nou periode 2021-2027busca combinar diversos instruments financers ja disponibles (entre ells, el Fons Europeu per a Inversions Estratègiques, la Facilitat Conectando Europa, línies específiques dins del programa COSME para pymes, així com garanties i del programa per a l'ocupació i la innovació EASI) seguint el model del plan Juncker de utilitzar les garanties de la UE per a incentivar la inversió d'altres actors.

A la Generalitat, la Direcció General de Fons Europeus es l' òrgan competent en matèria de coordinació de finançament europeu, control i coordinació d'ajudes europees a la Generalitat, promoció del desenvolupament regional en el marc de polítiques regionals de la Unió Europea, fons europeus, així com la seua verificació i control, i coneixement, seguiment i control de la participació de la Generalitat i el seu Sector Públic Instrumental en projectes europeus.

 

 

Aquesta direcció general ha elaborat un Mapa de geolocalització dels projectes finançats amb els programes regionals de Fons Social Europeu i del Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
També pots accedir al Pla d' Acció de Fons 2018-2020
Programa Eurodisea a la Comunitat Valenciana
Butlletí de finançament de la Direcció General de Fons Europeus

 

 

VIDEO EXPLICATIU DE FINANÇAMENT I LICITACIONS PER A PRINCIPIANTS

Seminari web organitzat per l'equip del Portal de Finançament i Licitacions del Centre d'Implementació Comuna (CIC), RTD.

 

Visita el Portal de Financiación y licitaciones de la Comisión Europea.