SETMANA d'EUROPA

« Ves enrere

AJUDES DEL PROGRAMA EURODISEA PER A EMPRESES 2021

AJUDES DEL PROGRAMA EURODISEA PER A EMPRESES 2021

La Generalitat, a través de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, ve participant des de 1987 en el desenvolupament del programa Eurodisea de l'Assemblea de Regions d'Europa, de la qual la Comunitat és membre actiu.

El programa Eurodisea permet realitzar intercanvis entre joves de les regions d'Europa participants, que possibiliten a estos beneficiar-se d'una formació lingüística i d'un període de pràctiques en una empresa estrangera.

La Generalitat, a través de la seua participació en el programa, pretén donar suport a la promoció i formació laboral dels joves valencians, facilitant-los per a això l'accés a una experiència d'intercanvi internacional.

D'altra banda, i en aplicació del principi de reciprocitat establit per l'Assemblea de Regions d'Europa, la Comunitat Valenciana, per a poder enviar joves valencians a l'estranger, es compromet a rebre i facilitar estades a joves provinents d'altres regions europees.

Per tal motiu es convoquen les ajudes per a empreses i entitats que desitgen acollir a joves pertanyents al programa per a realitzar practiques professionals en la seua organització.

Esta iniciativa està cofinançada per la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE)

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals comptats des de l'endemà al de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.