SETMANA d'EUROPA

BEQUES IVACE E+E 40

BEQUES IVACE E+E 40

Les beques IVACE E+E perseguixen dotar a les empreses i entitats de la Comunitat Valenciana de personal qualificat i especialitzat en comerç exterior mitjançant la formació i especialització professional de determinats tècnics de cicles formatius de grau superior o mitjà, així com mitjançant la realització de pràctiques sobre diferents aspectes relacionats amb l'operativa de comerç exterior.

Simultàniament a la formació pràctica es desenvoluparà un Curs de Gestió Operativa del Comerç Exterior, i un curs d'anglés "English for international trade

Amb una duració màxima de nou mesos i una dotació econòmica de 7.650,00 € bruts, les pràctiques es podran desenvolupar en empreses de la Comunitat Valenciana que es troben en qualsevol fase del procés d'exportació i/o internacionalització i en Associacions Sectorials i Federacions de la Comunitat Valenciana .

Requisits:

a) Ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea i haver nascut en la Comunitat Valenciana o comptar amb empadronament en la Comunitat Valenciana des d'almenys dotze mesos abans de la data de publicació de l'extracte de la convocatòria en el DOGV.

b) Estar inscrits en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia

c) Tindre menys de 30 anys el dia 30 d'abril de 2021.

d) Estar en possessió d'una titulació tècnica de cicle formatiu de grau mitjà o superior relacionada amb la família professional d'Administració i Gestió de l'empresa i/o Comerç i Màrqueting.

e) Coneixement parlat i escrit de l'idioma anglés, i domini d'alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

 

Podran presentar-se sol·licituds fins al dia 30 d'abril de 2021