SETMANA d'EUROPA

CONCURS OPOSICIÓ INSTITUCIONS EUROPEES

CONCURS OPOSICIÓ INSTITUCIONS EUROPEES

L'Oficina Europea de Selecció de Personal (EPSO) convoca una oposició general, en la categoria de «administradors, mitjançant el sistema de concurs oposició, amb vista a la constitució d'una llista de reserva (76 candidats) a partir de la qual el Supervisor Europeu de Protecció de Dades (SEPD), la Comissió Europea, el Parlament Europeu, el Consell de la UE, el Comité Econòmic i Social, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i el Servei Europeu d'Acció Exterior.

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'ADMISSIÓ:

  1. Requisits lingüístics:

   - Llengua 1: nivell mínim C1

- Llengua 2: nivell mínim C1. (Ha de ser anglés o francés, i diferent de la Llengua 1)

 

  1. Requisits acadèmics i d'experiència professional: estudis universitaris d'almenys 3 anys, acreditat per un títol, seguit d'almenys 3 anys d'experiència professional de nivell universitari adequada relacionada amb l'àmbit de l'oposició, és a dir, l'elaboració de polítiques de protecció de dades o l'aplicació del marc jurídic de protecció de dades.

 

Termini de presentació de candidatures: 12 d'octubre

Per a més informació vegeu la convocatòria oficial en el DOUE: