SETMANA d'EUROPA

« Ves enrere

CONFERÈNCIA SOBRE EL FUTUR D'EUROPA

CONFERÈNCIA SOBRE EL FUTUR D'EUROPA

El comité executiu de la Conferència sobre el Futur d'Europa, format per representants de la Comissió Europea, del Consell de la Unió Europea i del Parlament Europeu, inaugura la plataforma digital multilingüe de la Conferència sobre el Futur d'Europa.

La Conferència sobre el Futur d'Europa possibilita un debat democràtic sense precedents, i constituix un exercici de democràcia deliberativa obert a tots. La seua finalitat és que qualsevol europeu puga pronunciar-se en millors condicions sobre el que espera de la Unió Europea, la qual cosa hauria de contribuir a la formulació de polítiques i l'orientació futures de la UE. La presidència conjunta s'ha compromés a donar seguiment als resultats de la Conferència.

La plataforma digital, que és interactiva i multilingüe, s'ha dissenyat perquè ciutadans de tots els Estats membres dialoguen i debaten entre si les seues propostes, en les 24 llengües oficials de la UE, contribuint a configurar el seu propi futur i el de tota Europa

Tots els esdeveniments inscrits en la conferència es visualitzaran en un mapa interactiu, la qual cosa permetrà als ciutadans navegar i apuntar-se als esdeveniments en línia.

La plataforma s'organitza entorn dels següents temes clau per al debat:

 • ·        canvi climàtic i medi ambient
 • ·        salut; una economia més sòlida i justa
 • ·        justícia social i ocupació
 • ·        la UE en el món
 • ·        valors i drets
 • ·        Estat de Dret
 • ·        seguretat
 • ·        transformació digital
 • ·        democràcia europea
 • ·        migració, i educació
 • ·        cultura, joventut i esport

Estos temes es complementen amb una «àgora lliure» per a idees transversals i altres temes («altres idees»), ja que els ciutadans podran plantejar qualsevol qüestió que els interesse: la idea és que les contribucions partisquen realment de la base.

Des de EUROPE DIRECT COMUNITAT VALENCIANA, en qualitat de centre col·laborador amb el llançament i desenvolupament de la Conferència sobre el futur d'Europa, encoratgem a tots els ciutadans a participar en este interessant debat per a decidir el futur d'Europa. Si tens qualsevol dubte pots posar-te en contacte amb Europe Direct Comunitat Valenciana a través de europedirect_pre@gva.es. Les aportacions a la plataforma poden també realitzar-se en valencià.