SETMANA d'EUROPA

« Ves enrere

CONVOCATÒRIA D'OPOSICIÓ GENERAL EPSO/AD/392/21

CONVOCATÒRIA D'OPOSICIÓ GENERAL EPSO/AD/392/21

L'Oficina Europea de Selecció de Personal (EPSO) convoca una oposició general, mitjançant el sistema de concurs oposició, amb vista a la constitució d'una llista de reserva de la qual la Comissió Europea podrà contractar nous funcionaris en la categoria d'administradors (grup de funcions AD).

 • Places per a llista de reserva: 30
 • Termini de presentació de candidatures: 22 de juny de 2021 a les 12.00 hores (hora de Brussel·les)

Els candidats aprovats que siguen contractats a partir d'esta oposició treballaran en l'àmbit 3 i seran contractats principalment per la Direcció General de Salut i Seguretat Alimentària (DG SANTE) per a treballar principalment en Grange (Irlanda).

CONDICIONS D'ADMISSIÓ

1) Condicions generals:

 • Estar en plena possessió dels seus drets com a ciutadans d'un Estat membre de la UE.
 • Complir quantes obligacions els impose la legislació nacional aplicable en matèria de servei militar.
 • Reunir les garanties d'integritat requerides per a l'exercici de les funcions previstes.

2) Condicions específiques, llengües:

 • Els candidats hauran de tindre coneixements d'almenys dues llengües oficials de la UE, una amb un nivell mínim de C1 (coneixement profund) i l'altra amb un nivell mínim de B2 (coneixement satisfactori).
  • La llengua 1 podrà ser qualsevol de les 24 llengües oficials de la UE
  • La llengua 2 haurà de ser el francés o l'anglés.

3) Condicions específiques: qualificacions i experiència laboral

 1. Nivell d'estudis corresponent a un cicle complet d'estudis universitaris d'almenys quatre anys, acreditat per un títol, en un dels àmbits següents:
 1. ciències naturals
 2. altres temes directament relacionats amb la naturalesa de les funcions en este àmbit, + Experiència laboral mínima: 6 anys d'experiència professional directament relacionada amb les funcions d'este àmbit.
 1. Nivell d'estudis corresponent a un cicle complet d'estudis universitaris d'almenys tres anys, acreditat per un títol, en un dels àmbits següents:
  1. ciències
  2. altres temes directament relacionats amb la naturalesa de les funcions en este àmbit, + Experiència laboral mínima: 7 anys d'experiència professional directament relacionada amb les funcions d'este àmbit.

 

Per a més informació, vegeu convocatòria en el Diari Oficial de la UE