SETMANA d'EUROPA

« Ves enrere

CURS SOBRE LA UNIÓ EUROPEA DEL MINISTERI D'AFERS EXTERIORS

CURS SOBRE LA UNIÓ EUROPEA DEL MINISTERI D'AFERS EXTERIORS

Amb la publicació en el BOE de la Resolució de la convocatòria, queda anunciada la celebració de la 132a edició del Curs sobre la Unió Europea del Ministeri d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, que se celebrarà del 4 d'octubre al 16 de desembre de 2021, de dilluns a dijous i de 17.00 h a 20.00 h, a l'Escola Diplomàtica de Madrid.

Al final del curs, impartit per funcionaris i especialistes en matèria d'Unió Europea, s'expedirà un diploma als participants que hagen mantingut una assistència del 90% i duguen a terme, amb qualificació d'apte, un treball sobre una de les matèries del programa.

Contingut del curs:

  • Evolució històrica de la integració europea.
  • Sistema polític-jurídic de la Unió Europea. Polítiques de la Unió Europea.
  • L'acció exterior de la Unió Europea.
  • Espanya a la Unió Europea.
  • Els reptes actuals de la Unió.

Els interessats (Titulats universitaris de doctorat, llicenciatura o grau) hauran d'enviar sol·licitud en forma de carta, en lletra impresa, en format pdf preferentment, exposant les raons concretes que la motiven, adjuntant Curriculum vitae amb fotografia (redactat en espanyol, indicant lloc i data de naixement, nacionalitat, domicili, telèfons i adreça de correu electrònic) i fotocòpia del títol universitari o del pagament de taxes per a la seua expedició. Les sol·licituds es presentaran enviant tota la documentació escanejada a l'adreça de correu electrònic escuela.cursosue@maec.es.

El termini de presentació finalitzarà als deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà a la publicació d'esta resolució en el BOE. (9 de juliol de 2021)