SETMANA d'EUROPA

« Ves enrere

Espanya rebria 184 milions del fons de reserva d'ajust al Brexit

Espanya rebria 184 milions del fons de reserva d'ajust al Brexit

D'acord amb la seua proposta de regulació per al fons de reserva d'ajust al Brexit del 25 de desembre, la Comissió ha fet públic un document de treball amb la distribució de la primera fase del fons de reserva d'ajust al Brexit corresponent a cada estat membre.

Dels 4.000 milions d'euros a distribuir en aquesta primera fase en 2021, en forma de prefinançament, a Espanya li correspondrien 184,2 milions d'euros. Aquesta distribució venia determinada sobre la base del grau d'integració econòmica amb el Regne Unit.

Els 1.000 milions restants es distribuiran en la segona fase en 2024, basant-se en la despesa executada i declarada a la Comissió i el prefinançament obtingut en aquesta primera fase.

La proposta de la Comissió encara ha de ser aprovada pel Consell i el Parlament.