SETMANA d'EUROPA

« Ves enrere

INICIATIVA CIUTADANA EUROPEA

INICIATIVA CIUTADANA EUROPEA

La Comissió Europea ha decidit registrar dues iniciatives ciutadanes europees titulades «Civil Servant Exchange Program (CSEP)» i «Green Garden Roof Tops».

Els organitzadors de la iniciativa «Civil Servant Exchange Program (CSEP)» demanen a la Comissió que pose en marxa un programa d'intercanvi i formació entre funcionaris dels Estats membres de la Unió Europea. L'objectiu del programa seria oferir als funcionaris experiència professional en un servei similar en un altre Estat membre durant un període de dos a dotze mesos.

Els organitzadors de la iniciativa «Green Garden Roof Tops» demanen a la Comissió que facilite la creació de zones verdes enjardinades en les teulades de les empreses. D'esta manera, les teulades no utilitzades podrien contribuir i ajudar al medi ambient.

La Comissió considera que totes dues ICE són jurídicament admissibles, ja que reunixen les condicions necessàries i, per consegüent, ha decidit registrar-les. La Comissió no ha analitzat en esta fase el fons de les ICE.

Pròximes etapes

Després del registre de les ICE, els organitzadors podran iniciar el procés de recollida de signatures de suport. En cas que, en el termini d'un any, les ICE reben un milió de declaracions de suport procedents d'almenys set Estats membres, la Comissió podrà decidir atendre o no la sol·licitud, però en tots dos casos haurà de motivar la seua decisió.

ICE obertes a la recollida de signatures