SETMANA d'EUROPA

La Comissió envia una carta d'emplaçament al Regne Unit per l'incompliment de les seues obligacions

La Comissió envia una carta d'emplaçament al Regne Unit per l'incompliment de les seues obligacions

La Comissió Europea ha enviat una carta d'emplaçament al Regne Unit per l'incompliment de les obligacions que li incumbeixen en relació amb l'Acord de Retirada.

Després de la reunió, el 28 de setembre, del Comité Mixt UE-Regne Unit per al seguiment i implementació de l'Acord de Retirada, en la qual el Regne Unit va manifestar la seua voluntat de seguir amb la tramitació del projecte de llei sobre el mercat interior del Regne Unit, presentat pel govern britànic el 9 de setembre, la UE ha enviat l'1 d'octubre aquesta carta d'emplaçament, que suposa el punt de partida d'un procediment formal d'infracció, i a la qual el Regne Unit haurà de respondre en el termini d'un mes.

Recordem que l'esmentat projecte de llei infringia disposicions del Protocol sobre Irlanda / Irlanda del Nord, cosa que  han admés parlamentaris britànics i fins i tot representants del govern, que han arribat a declarar que la seua intenció era separar-se d'aquest Protocol, la qual cosa també suposa un incompliment del principi de bona fe, recollit en l'article 5 de l'Acord de Retirada.

El Regne Unit disposa d'un mes per a presentar les seues observacions, després de l'examen de les quals (o si no hi haguera resposta), la Comissió podrà emetre, si escau, un dictamen motivat.