Avis Legal

Avis Legal

La utilització del contingut i/o serveis del portal per part de l'usuari suposa l'acceptació expressa de les condicions següents:

Responsabilitat

Ni la Comissió Europea ni la UE són responsables de la informació inclosa en esta publicació i tampoc de les opinions que figuren en la mateixa.

Condicions d'ús del portal

UE a la Comunitat Valenciana es reserva el dret d'efectuar modificacions en el contingut d'este portal sense previ avís, així com de la seua configuració i presentació.

Este portal pot contindre enllaços a pàgines externes, no sent UE a la Comunitat Valenciana responsable del contingut de les dites pàgines externes ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb les mateixes.

UE a la Comunitat Valenciana no es fa responsable dels possibles danys que es pogueren produir pel fet d'utilitzar versions no actualitzades de navegadors, o de les conseqüències que es pogueren derivar del mal funcionament del navegador, ja siga per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena a UE a la Comunitat Valenciana.

Protecció de dades de caràcter personal

En compliment de la L.O. 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, UE a la Comunitat Valenciana li informa que les dades de caràcter personal que ens proporcione en omplir cap formulari d'inscripció, sol·licitud o consulta que aparega en la present Web, seran objecte de tractament i arreplegats en un fitxer de dades el responsable del qual és UE a la Comunitat Valenciana.

Per a exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seues dades personals, en els termes i condicions previstos en la pròpia normativa vigent en matèria de protecció de dades, pot comunicar-ho per escrit, o bé presentant-ho en les nostres oficines d'atenció al públic.

L'arreplega de les seus dades de caràcter personal es du a terme amb la finalitat principal de poder oferir i prestar-li els servicis oferits en la present web.

UE a la Comunitat Valenciana farà ús de les dades de caràcter personal facilitats per vosté exclusivament per a les finalitats indicades. No compartim la informació subministrada amb tercers excepte exigència legal o de procediments legals, i en cap cas, venem este tipus d'informació.