EURES

Què som

EURES és una xarxa de cooperació per a l'ocupació i per a la lliure circulació de treballadors, l'objectiu principal dels quals és prestar serveis als treballadors, als empresaris, i a qualsevol ciutadà que desitge beneficiar-se del principi de la lliure circulació de persones, proporcionant informació i assessorament sobre ofertes i demandes d'ocupació, situació i evolució del mercat de treball i sobre condicions de vida i treball de cada país.

Què fem

Els serveis EURES ofereixen:

  • Gestió i difusió d'ofertes d'ocupació als països de l'Espai Econòmic Europeu (països membres de la UE, més Islàndia, Noruega i Liechtenstein), amb Suïssa
  • Informació actualitzada sobre les condicions de vida i de treball de cada país
  • Assessorament i orientació per a la preselecció dels demandants d'ocupació
  • Ajudes a la mobilitat
  • Cerca de candidats idonis per a les empreses de la Comunitat Valenciana i gestió de les ofertes EURES
  • Orientació professional en la selecció de candidats i ajuda en la preparació dels plans de mobilitat

Oficines

La xarxa EURES en la Comunitat Valenciana, integrada en LABORA, compta amb una persona de contacte per Espai Labora per a orientació i informació general sobre EURES, així com amb consellers EURES en cada província, per a ajudes econòmiques, projectes de mobilitat i assessorament específic.

Contacte

Abans d'eixir, pots demanar cita en:

D'Interés