Network of Valencian Universities

Què som

EURAXESS és una xarxa formada per més de 300 Centres de Serveis Europeus en 40 països diferents que fomenta i facilita la mobilitat dels investigadors que estiguen buscant informació, oportunitats i ajuda.

Què fem

Proporciona informació sobre ofertes de treball en l'Espai Europeu d'Investigació (ERA) sobre finançament i sobre els tràmits administratius, reconeixement de títols, seguretat social i qualsevol altre aspecte legal i cultural que afecte els investigadors i les seues famílies quan es traslladen a un país estranger.

Contacte

A València Xarxa d'Universitats Valencianes per al foment de la Investigació, el Desenvolupament i la Innovació.