Portals

Nuevo logo ED

Iniciatives Complementàries

Iniciatives Complementàries

INICIATIVES I PROGRAMES COMPLEMENTARIS

  1.  Joint Research  Center (JRC) /EU Science Hub
    1. Com a servei de ciència i coneixement de la Comissió Europea, el Centre Comú d'Investigació (JRC) dona suport a les polítiques de la UE amb evidència científica independent al llarg de tot el cicle de polítiques i la seua EU Science HUB.
  2.  European Institute of Innovation and Technology  (EIT).

Llançament de programes destinats a donar suport a Projectes, com:

EIT Urban Mobility

EIT Digital. Programmes